Logo-rogbr
Brann 110

Tobakks- og skjenkekontrollen

Tobakks- og skjenkekontrollen fører kontroll med at steder som selger eller skjenker alkohol følger lovverkets krav. På serverings- og skjenkestedene sjekkes blant annet at det ikke serveres alkohol til mindreårige og overstadig berusede gjester. Salgskontrollen sjekker at butikker som selger alkohol ikke reklamerer for sine varer, at øl/rusbrus er riktig plassert i forhold til den alkoholfrie drikken, og at det ikke selges alkohol til mindreårige.
Tobakks- og skjenkekontrollen kontrollerer at salg av tobakk skjer etter gjeldende regler.

KONTAKT OSS:

SVERRE SKÅRLAND

Seksjonsleder skjenkekontroll
Skjenkekontrollen
Mob: 913 94 563
Tel: 51 50 23 75

Send e-post
alkohol

Påmelding kunnskapsprøve skjenkebevilling og salgsbevilling

Kunnskapsprøven for kommunal salgs- og skjenkebevilling gjennomføres som en elektronisk flervalgsprøve.

Da vi som arrangør har begrenset med datautstyr tilgjengelig for gjennomføring av prøven, må vi ha bindende påmelding,  slik at du er sikret plass ved oppmøte til prøven. Vi vil så langt det lar seg gjøre oppfylle ønske om dato og tidspunkt for gjennomføring av kunnskapsprøve. Vi praktiserer "førstemann til mølla-prinsippet" og vil fortløpende sende bekreftelse på epost om reservert plass ved prøve.
 
Kunnskapsprøven for kommunal salgs-  og skjenkekontroll avholdes klokken 11. 00 og klokken 12.30. Siste frist for påmelding er torsdag klokken 12.00 før prøvedato. 

Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding til prøven, og prøver som ikke blir gjennomført blir fakturert med kroner 400.Prøven gjennomføres i
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO),
Vaglemoen 91,
4323 SANDNES.


Veibeskrivelse til SASIRO.

Kunnskapsprøve - Alkoholloven

Ved prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Du må ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige bestemmelser.
Les mer
 

Etablererprøve - Serveringsloven

Etablererprøven om serveringsloven skal avlegges på max 90 minutter, her gir ikke forskriftene mulighet for forlenget tid. Det er tillatt å ha med seg lovsamling ved avleggelse av etablererprøven.
Les mer
 

Mer info

Kopi av etablererprøve og kunnskapsprøve

Det er mulig å bestille en kopi av kursbevis for bestått etablererprøve og kunnskapsprøve for 300 kroner per kopi. 

Kontakt leder for skjenkekontrollen på e-post:
sverre.skarland@rogbr.no 

Kommunale retningslinjer

Skjenkekontrollen utfører tjenester for Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sirdal, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time kommune.
 • Bjerkreim kommune - kommunale retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2020-2024
 • Eigersund kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028
 • Gjesdal kommune - retningslinjer og reaksjonsformer for salg og skjenking av alkohol 2024-2028
 • Hå kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Klepp kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Lund kommune - rusmiddelpolitisk handlingsplan og retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2020-2024
 • Randaberg kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Sandnes kommune - retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 2020-2024
 • Sokndal kommune - Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2024 - 2028
 • Stavanger kommune - retningslinjer og salg og skjenking og forskrift om serverings-, salgs- og skjenketider i Stavanger 2020-2024 
 • Sirdal kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Strand kommune - retningslinjer for skjenking og salg av alkoholholdige drikk 2020-2024
 • Time kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Sola kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024
 • Kvitsøy kommune - alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028
 
Salgs- og skjenketider 2020-2024 Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hå, Klepp, Lund, Randaberg, Sandnes, Sokndal, Stavanger, Sirdal, Strand, Time og Sola kommuner. 
}, []);