Logo-rogbr
Brann 110

Kunnskapsprøve - skjenkebevilling

Ved prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Du må ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige bestemmelser. Nedenfor har vi tatt med de kapitlene i alkoholloven som bør leses spesielt godt før man går opp til kunnskapsprøve for skjenkebevilling. Listen er ment som en hjelp til kandidatene, men den er ikke uttømmende og det kan gis spørsmål fra andre deler av rundskrivet.

Klikk her for informasjon om prøven

Kunnskapsprøve- salgsbevilling

Ved prøve for salgsbevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Du må ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige bestemmelser. Nedenfor har vi tatt med linker til de kapitlene i rundskrivet som bør leses spesielt godt før man går opp til kunnskapsprøve for salgsbevilling. Listen er ment som en hjelp til kandidatene, men den er ikke uttømmende og det kan gis spørsmål fra andre deler av rundskrivet.

Alkohol

Alkoholloven

Prøvedatoer

Dager for kunnskapsprøve alkoholloven og etablererprøve serveringsloven. Prøven for servering starter klokken 09:00, frammøte senest kl 08:55. Kunnskapsprøven alkohol starter klokken 11:00, frammøte senest kl 10:55.  Siste frist for påmelding er torsdag klokken 12.00 før prøvedato.  

Prøvene foregår i Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland 
(SASIRO), Vaglemoen 91, 4323 SANDNES.
Vegbeskrivelse

 

Gebyr kr. 400,-pr. prøve betales ved frammøte. Vi tar kun imot betaling med bankkort og Vipps. 

Prøvedatoer 2024

24. mai
31. mai
7. juni
21. juni
9. august
23. august
6. september
20. september
4. oktober
18. oktober
1. november
15. november
29. november
13. desember
20. desember

Forskrifter

Læremateriell

}, []);