Logo-rogbr
Brann 110

Kunnskapsprøve (Alkoholloven)

Kunnskapssprøven om alkoholloven finner sted i Langgt. 1 D i Sandnes, tredje etasje. Vi starter kl. 11.00, frammøte senest 10.55. Se i kolonnen til høyre på denne siden for de ulike prøvedatoene.

Kunnskapsprøve (Skjenkebevilling)

SkjenkebevillingVed prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5,7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Du må ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige bestemmelser. Nedenfor har vi tatt med linker til de kapitlene i rundskrivet som bør leses spesielt godt før man går opp til kunnskapsprøve for skjenkebevilling. Listen er ment som en hjelp til kandidatene, men den er ikke uttømmende og det kan gis spørsmål fra andre deler av rundskrivet.
 
Rundskriv I-6/98, Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m v  
 
Rundskrivet er ikke trykket opp igjen, men det er lenker til de ulike delene av det lenger nede på denne siden.  Prøven  omfatter de nye bestemmelsene i loven og forskriftene. Kandidatene må derfor sette seg inn i endringene. Disse er omtalt i Rundskriv IS-12/2005. Dette er nytt fra 1.7.06.
 
Innhold del I
Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser
Kapittel 4 Kommunale skjenkebevillinger
Kapittel 7 Gebyrer, avgifter
Kapittel 8 Spesielle påbud og forbud
Kapittel 9 Reklameforbud

Innhold del II
Forskrift av 11. desember 1997 nr 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk m v

Innhold del III
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 4. Kommunale skjenkebevillinger
Kapittel 5. Statlige skjenkebevillinger
Kapittel 7. Gebyrer, avgifter
Kapittel 8. Spesielle påbud og forbud
Kapittel 9. Reklameforbud

Innhold del IV
Merknader til forskrift av 11. desember 1997 nr 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv
Kapittel 4. Salg av øl
Kapittel 6. Overdragelse av virksomhet
Kapittel 7. Inndragning
Kapittel 8. Panthavers salg av alkoholholdig drikk
Kapittel 10. Kommunale kontrollutvalg
Kapittel 11. Gebyr på kommunal salgsbevilling for øl og på kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk
 

Kunnskapsprøve- salgsbevilling

Ved prøve for salgsbevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Du må ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige bestemmelser. Nedenfor har vi tatt med linker til de kapitlene i rundskrivet som bør leses spesielt godt før man går opp til kunnskapsprøve for salgsbevilling. Listen er ment som en hjelp til kandidatene, men den er ikke uttømmende og det kan gis spørsmål fra andre deler av rundskrivet.
Innhold del I
Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser
Kapittel 3 Salg av alkoholholdige drikker
Kapittel 7 Gebyrer, avgifter
Kapittel 8 Spesielle påbud og forbud
Kapittel 9 Reklameforbud

Innhold del II

Forskrift av 11. desember 1997 nr 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk m v

Innhold del III

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 3. Salg av alkoholholdige drikker
Kapittel 7. Gebyrer, avgifter
Kapittel 8. Spesielle påbud og forbud
Kapittel 9. Reklameforbud

Prøvedatoer

Dager for kunnskapsprøve (Langgt. 1 D, Sandnes), kl 11:00, frammøte senest kl 10:55 (Alkoholloven) i 2013:
25.januar
22. februar
22.mars
26.april
24.mai
28.juni
30.august
27. september
25. oktober
29. november
20. desember

Mer info

Grader av alkoholpåvirkning  
Litteratur til forberedelse av kunnskapsprøven

Alkoholloven

Butikk (bokmål)  / (nynorsk)
Skjenkested (bokmål)  / (nynorsk)
 
}, []);