Logo-rogbr
Brann 110

Fagkonferanse om helseeffekter av vindkraftverk

Miljørettet helsevern arrangerte fagkonferanse den 21. april i samarbeid med kommunelegeforum.

Konferansen arrangeres hvert år, med ulike tema. Årets konferanse foregikk på Teams, med 40-50 deltakere.
 
Her kan du se presentasjonene fra konferansen:

Del 1

Del 2

Del 3

}, []);