Logo-rogbr
Brann 110

Fagkonferanse om helsevennlige bomiljøer

Miljørettet helsevern arrangerte 6. april fagkonferanse i samarbeid med kommunelegeforum.

Konferansen arrangeres hvert år, med ulike tema. Årets konferanse foregikk på Sandnes Rådhus. 

Målgruppen for konferansen er kommuneoverleger, rådgivere miljørettet helsevern, fylkesleger, folkehelserådgivere, miljøvernrådgivere, planavdeling og tekniske etater og andre som har interesse for temaet. 

 
Her kan du se presentasjonene fra konferansen:
}, []);