Logo-rogbr
Brann 110

Fagkonferanse om legionella

Miljørettet helsevern arrangerte 22. mars 2023 fagkonferanse om legionella.

Miljørettet helsevern og kommunelegeforum samarbeider om å arrangere årlige konferanser med varierte tema.
Målgruppene er kommuneoverleger, rådgivere i miljørettet helsevern, fylkesleger, folkehelserådgivere, planavdelinger, tekniske avdelinger og andre interesserte.
Rundt 80 deltakere møtte opp på Sandnes rådhus for å delta på konferansen.Her finner du presentasjonene fra konferansen:

}, []);