Logo-rogbr
Brann 110

Administrasjon og økonomi

Avdeling for administrasjon og økonomi har ansvaret for all regnskapsførsel og arkivering for selskapet. I dette inngår økonomisk kontroll og rapportering. Avdelingen er ansvarlig for postbehandling, kontorinnkjøp og ajourhold av alarmer av alle typer. Seksjon for drift og vedlikehold hører også til seksjonen. De har ansvar for renhold, vedlikehold og tilsyn med brannvesenets bygninger, det vil si brannstasjoner, lager, samt biler, båter, materiell og kommunenes sivilforsvarsutstyr. 

Kontaktperson:

Stabssjef Frode Strøm
Tlf. 51 50 23 49
Mobil: 907 38 544
frode.strom@rogbr.no
}, []);