Logo-rogbr
Brann 110

Administrasjon og økonomi

Avdeling for økonomi og merkantil har ansvaret for all regnskapsførsel, lønnsadministrasjon samt arkivering for selskapet. I dette inngår økonomisk kontroll og rapportering. Avdelingen er ansvarlig for postbehandling, kontorinnkjøp og ajourhold av alarmer av alle typer. Avdelingen består også av seksjon for drift og vedlikehold.

Seksjon for drift og vedlikehold har ansvar for renhold, vedlikehold og tilsyn med brannvesenets bygninger, det vil si brannstasjoner, feierbad og lager, samt biler, båter, materiell og kommunenes sivilforsvarsutstyr. Seksjon for service er lokalisert ved Hovedstasjonen i Sandnes.

Kontaktperson:

Randi Sofie Seglem
Avdelingsleder administrasjon og økonomi
Tlf. 51 50 23 11
randi.sofie.seglem@rogbr.no

 
}, []);