Logo-rogbr
Brann 110

Administrasjon og økonomi

Avdeling for økonomi og merkantil har ansvaret for all regnskapsførsel, lønnsadministrasjon samt arkivering for selskapet. I dette inngår økonomisk kontroll og rapportering. Avdelingen er ansvarlig for postbehandling, kontorinnkjøp og ajourhold av alarmer av alle typer. Avdelingen består også av seksjon for drift og vedlikehold.

Organisering av avdelingen
Avdelingen består av  årsverk; 1 avdelingsleder, 1, seksjonsleder, 1 controller, 1 regnskaps- og lønnsmedarbeider, 1 faktureringsmedarbeidere i to halve stillinger, 1 arkivansvarlig, 1 stasjonsmester, 2 verkstedmedarbeidere samt 2 medarbeidere ved Sivilforsvarslageret.

Seksjon for drift og vedlikehold har ansvar for renhold, vedlikehold og tilsyn med brannvesenets bygninger, det vil si brannstasjoner, feierbad og lager, samt biler, båter, materiell og kommunenes sivilforsvarsutstyr. Seksjon for service er lokalisert ved Hovedstasjonen i Sandnes.  
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);