Logo-rogbr
Brann 110

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)

Rogaland brann og redning IKS er vertsbrannvesen for IUA Sør-Rogaland, som består av 15 kommuner. Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning.
Hovedformålet med det interkommunale samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes plikt til å ha beredskap ved mindre tilfeller av akutt forurensing i henhold til forurensingsloven. Den enkelte deltagerkommune har ansvar for den delen av samarbeidets samlede forpliktelser som svarer til kommunens andel.

IUA har ansvar for å planlegge, etablere, drive og vedlikeholde den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning på vegne av de deltakende kommunene. Det interkommunale samarbeidet skal sette deltakerkommunene i stand til å ivareta sin aksjons- og bistandsplikt.

Vertsbrannvesenet forestår den daglige driften av samarbeidet. Videre skal vertsbrannvesenet være et kompetansesenter for regionen, og skal kunne gi faglige råd om beredskap til deltakerkommunene og yte bistand også ved kommunale aksjoner mot akutt forurensning.

I korte trekk går samarbeidet ut på at ved større hendelser bistår kommunene og deres brannvesen hverandre med kompetent mannskap. IUA Sør-Rogaland sørger for kurs, utstyr og stabsstøtte til dette samarbeidet.
IUA Sør-Rogaland består av følgende kommuner:
 • Bjerkreim
 • Eigersund
 • Gjesdal
 • Hjelmeland
 • Klepp
 • Kvitsøy
 • Lund
 • Randaberg
 • Sandnes
 • Sokndal
 • Sola
 • Stavanger
 • Strand
 • Time

Nyttige linker

}, []);