Ledige stillinger

Brannvesenet mottar mange henvendelser om hvordan man kan få jobb i brannvesenet. Enten du nettopp er ferdig med ungdomsskolen eller allerede har noen ekstra år på skole eller i arbeidsliv, vil du få svar på det du lurer på her. Ledige stillinger i Rogaland brann og redning IKS blir annonsert på hjemmesidene, i Stavanger Aftenblad eller øvrig lokal presse.

Hva kreves for å jobbe i brannvesenet?

Slik blir du brannkonstabel
Brannvesenet mottar mange henvendelser om hvordan man kan bli brannkonstabel. Enten du nettopp er ferdig med ungdomsskolen eller allerede har noen ekstra år på skole eller i arbeidsliv, kan du få svar på det du lurer på her.
Les mer
Slik blir du deltidsbrannkonstabel
Rogaland brann og redning IKS har i dag 10 deltidsbrannstasjoner og et branndepot. Vi er stadig på jakt etter flere dyktige deltidsmannskaper. Har du lyst til å gjøre en viktig og spennende jobb for lokalsamfunnet ditt? 
Les mer
Slik blir du branninspektør
Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern /utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå. Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt berdskapsutdanning trinn 1, eller fagutdanning som feiersvenn kvalifiserer også. Du kan også utdanne deg til branningeniør ved Høgskolen Haugesund /Stord.
Les mer
Slik blir du feier
Feieryrket har lange og stolte tradisjoner. Feierne i Rogaland brann og redning IKS utfører et spennende og viktig arbeid med gode kollegaer og hyggelig miljø iryggen. En feier utfører tilsyn/branntekniske inspeksjoner, feier piper, røykkanaler, ildsteder, justerer og måler fyringsanlegg og åpne ildsteder
Les mer
Kurs og
opplæring

 
Kurstilbud
Les mer
Ofte stilte
spørsmål
Ofte stilte  spørsmål
Tips om 
brannsikkerhet
Tips om  brannsikkerhet
Meldinger
og skjema
Meldinger
Trygg hjemme
Bjørnis Venn
kommune
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Telefon: 51 50 22 00
e-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon: Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen