Logo-rogbr
Brann 110
Go Live Nødnett
18. desember blir 110-sentralens linjer for telefoni koblet over fra analoge til digitale linjer, og vi vil formelt sett ta i bruk det nye Tetra-nettet.
For publikum har ikke innføringen av nytt nødnett noen praktisk betydning. De forholder seg til 110-sentralen som tidligere.
 
Innføringen av Nødnett i brannvesenet innebærer en overgang til et nytt digitalt radiosamband basert på TETRA-standarden. Nødnett er primært et talesamband som gir mulighet for å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.
 
Nødnett er felles for nødetatene. Dermed kan politi, helse og brann kommunisere med hverandre hele tiden fra mottatt melding, på vei til skadested og etter at de er kommet fram.
 
Samtidig er det mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre brukere har adgang til informasjonen. Talegruppene kan settes sammen etter behov slik at politi, helse og brann kan jobbe sammen, eksempelvis ved en større ulykke. Radioene kan også sende og motta tekstmeldinger og brukes til å utveksle mindre datamengder
 
En viktig konsekvens av bruk av det nye nødnettet, er at 110-sentralen til enhver tid vil kalle ut nærmeste ressurs til et skadested, uavhengig av hvilken kommune ressursen befinner seg i.
 
Nettet skal bygges ut i hele landet og ferdigstilles i løpet av 2015. Det er lagt stor vekt på at Nødnett skal være sikkert og robust. Blant annet er har alle basestasjonene reservestrøm.

Les mer om Nødnett på Direktoratet for nødkommunikasjon sine nettsider.
 
}, []);