Logo-rogbr
Brann 110
Din%20ild%20(5)

Nå er det bålforbudet som gjelder

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. I noen tilfeller og på noen steder er det likevel tillatt å brenne bål i denne perioden.

Unntak:
 • Du har lov til å gjøre opp ild eller brenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. 
 • Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.
 • Det er lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.
 • Du kan grille i din egen hage.
Du er selv ansvarlig – alltid
Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild.  Kravet om å være forsiktig gjelder hele året, også utenom bålforbudet.  Er du usikker på du kan tenne opp gjøre opp ild, la heller være.

Ved gress-, lyng- og skogbrannfare sender Meteorologisk institutt ut et farevarsel. Sjekk alltid vind, vær og farevarsel der du er på
yr.no

Dersom du opptrer uforsiktig kan du straffes med bot og i ytterste konsekvens straffes med fengsel.

Les mer
sikkerhverdag.no

Ofte stilte spørsmål


Hvordan gjør jeg opp ild utendørs på en trygg måte?
Når du skal gjøre opp ild utendørs er det flere ting som er viktige å tenke på både før, under og etter ilden er tent og slukket. 
 • Sjekk alltid at det er tillatt og trygt å gjøre opp ild utendørs før du tenner opp og på det stedet du ønsker å gjøre opp ild. Dersom det er lov kan du gjøre opp ild. Husk at det alltid er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det. 
 • Før du tenner opp: Vurder området. Finnes det noe som kan ta fyr i umiddelbar nærhet. Dette kan for eksempel være tørt gress, trær og bebyggelse. Husk også at vinden spiller en viktig rolle for plassering av ildstedet. Vind kan fort ta tak i flammene.
 • Underveis: Aldri forlat levende ild. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Begynner det å blåse opp må du slokke med en gang. 
 • Når du er ferdig: Forsikre deg om at all ild er ordentlig slokket. Rydd opp etter deg.

Vi skal ut på tur, kan vi brenne bål? 
Ved generelt bålforbud er det forbudt å brenne bål i skog og annen utmark. Du kan imidlertid brenne bål på plasser hvor det åpenbart ikke kan føre til brann. Du må selv vurdere om det er forsvarlig, og du er selv ansvarlig for at du ikke starter en brann. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det. 

Kan vi bruke stormkjøkken under det generelle bålforbudet?
Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater. 

Kan vi bruke de tilrettelagte bål- og grillplassene?
Det er lov til å brenne bål og grille på tilrettelagte grill- og bålplasser. 

Kan vi brenne bål etter mørkets frembrudd?
Det er ingen nasjonale bestemmelser som sier at det er ulovlig å brenne bål etter mørkets frembrudd. Men det er enkelte kommuner som har en lokal forskrift som forbyr dette. Brannvesenet anbefaler at store bål og brenning av store områder bør være slokket før mørkets frembrudd. Dette er på grunn av at det fra avstand er vanskelig å se om flammene kommer fra et bål eller en reell brann.
Store bål fører ofte til at vi får en del unødige utrykninger og telefoner inn til 110.

Kan vi grille på stranden?
Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Men det kan likevel være trygt å grille her.  Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for utendørs brenning i din kommune. Før du tenner opp: Se til at det ikke er noe som kan ta fyr i nærheten (tørt gress, trær, bebyggelse). Slokk alltid bålet/grillen når du går. Rydd etter deg. 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å brenne bål ved kyststripa fra Tungenes i nord til Ogna i sør. Dette er Jærstrendene landskapsvernområde. Du kan lese mer om hva som er lov og ikke i
 Forskrift om vern av Jærstrendene landskapsvernområde

Kan vi grille på svaberg?
Det er ikke lov å brenne bål og engangsgrill på svaberg. Brenning av bål og grill her kan føre til varige sår i fjellet. 
 

Er det greit med bålpanne?
Det er lov å bruke bålpanne i egen hage, så lenge man brenner rent trevirke og det ikke er til sjenanse for naboer og nærmiljø. Sjekk forøvrig alltid hvilke regler som gjelder for utendørs brenning i din kommune. Huskeregler når du skal bruke bålpanne:
 1. Ikke sett bålpannen for nært huset eller på brennbart underlag. Gnister kan fly langt!
 2. Vis hensyn til naboer, bor dere tett kan røyken være sjenerende. Fyr med ren og tørr ved eller kull.
 3. Hold øye med bålet og sørg for at det er helt slokket før du forlater bålpanna.

Vi skal brenne gammelt gress og hageavfall, er det greit? 
I henhold til det generelle bålforbudet er dette lov hvis bålet er i god avstand til skog og utmark, og klart avgrenset. Men her må den enkelte forholde seg til lokale forskrifter i sin egen kommune.  Brenning av hageavfall som gammelt gress og halm avgir røyk som er til ulempe for blant andre miljøet og astmatikere. Vi anbefaler at alt avfall leveres hos kommunens avfallsmottak.

I hvilke tilfeller må jeg melde inn til brannvesenet når jeg skal brenne bål?
Større bål (ved arrangementer, områdebrenning o.l.) skal meldes inn til brannvesenet. Sankthansbål, kaffe- og pølsebål må ikke meldes inn. 110-sentralen eller brannvesenet gir ingen godkjenning til brenning – den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk. Les mer om
regler for utendørs brenning. 

Jeg ser noen som griller eller brenner bål, og er usikker på om det er trygt. Hva gjør jeg? 
Er du usikker på om brenningen foregår på en trygg og sikker måte, ta kontakt med den som brenner og uttrykk din bekymring. Det er alltid den som tenner opp som har ansvaret for at bålbrenning eller grilling skjer på en forsvarlig måte. 
Dersom man er uforsiktig med ild utendørs kan man straffes med bot og i ytterste konsekvens med fengsel. Ved brann ring alltid brannvesenet på nødnummer 110. Takk for at du bryr deg! 

Førstemann til naturbrann, hva gjør jeg?
De første minuttene av en brann er ofte utslagsgivende for den videre utviklingen av brannen. Derfor er det viktig at du handler raskt og riktig. Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Gi tydelig stedsangivelse, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet. 

Slik slokker du skogbrann:
 1. Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter
 2. Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen
 3. Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake
 4. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
 5. Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på

Andre spørsmål
For ytterligere spørsmål om bålbrenning send oss en e-post: grillogild@rogbr.no. Vi svarer så raskt vi kan, og innenfor kontortid.
 
}, []);