Logo-rogbr
Brann 110

Dette må du vite før du tenner bål nå

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild der du er? Da er det bedre å stå over. 

Hvis du skal gjøre opp ild utendørs, husk dette:

All utendørs brenning, unntatt sankthansbål, grilling og kaffebål,
skal meldes til 110 Sør-Vest før brenning.

Før du tenner opp:
Underveis:
 • Ha alltid tilsyn med bålet. ​

Etterpå:
 • Forsikre deg om at all ild er ordentlig slokket.
 • Rydd opp etter deg. Kast engangsgriller i avfallsbeholdere som er beregnet for varmt avfall. 

Du kan bidra med å holde naturen trygg fra skogbrann og fri for søppel.
 

Ofte stilte spørsmål


Hvordan gjør jeg opp ild utendørs på en trygg måte?
Når du skal gjøre opp ild utendørs er det flere ting som er viktige å tenke på både før, under og etter ilden er tent og slukket. 
 • Sjekk alltid at det er tillatt og trygt å gjøre opp ild utendørs før du tenner opp og på det stedet du ønsker å gjøre opp ild. Dersom det er lov kan du gjøre opp ild. Husk at det alltid er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det. 
 • Før du tenner opp: Vurder området. Finnes det noe som kan ta fyr i umiddelbar nærhet. Dette kan for eksempel være tørt gress, trær og bebyggelse. Husk også at vinden spiller en viktig rolle for plassering av ildstedet. Vind kan fort ta tak i flammene.
 • Underveis: Aldri forlat levende ild. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Begynner det å blåse opp må du slokke med en gang. 
 • Når du er ferdig: Forsikre deg om at all ild er ordentlig slokket. Rydd opp etter deg.

Vi skal ut på tur, kan vi fyre bål? 
Ved generelt bålforbud er det forbudt å tenne bål i skog og annen utmark. Du kan imidlertid tenne bål på plasser hvor det åpenbart ikke kan føre til brann. Du må selv vurdere om det er forsvarlig, og du er selv ansvarlig for at du ikke starter en brann. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det. 

Kan vi bruke stormkjøkken under det generelle bålforbudet?
Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater. 

Kan vi bruke de tilrettelagte bål- og grillplassene?
Det er lov til å brenne bål og grille på tilrettelagte grill- og bålplasser. 

Kan vi grille på stranden?
Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Men det kan likevel være trygt å grille her.  Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for utendørs brenning i din kommune. Før du tenner opp: Se til at det ikke er noe som kan ta fyr i nærheten (tørt gress, trær, bebyggelse). Slokk alltid bålet/grillen når du går. Rydd etter deg. 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å brenne bål ved kyststripa fra Tungenes i nord til Ogna i sør. Dette er Jærstrendene landskapsvernområde. Du kan lese mer om hva som er lov og ikke i
 Forskrift om vern av Jærstrendene landskapsvernområde

Kan vi grille på svaberg?
Det er ikke lov å brenne bål og engangsgrill på svaberg.


Er det greit med bålpanne?
Det er lov å bruke bålpanne i egen hage, så lenge man brenner rent trevirke og det ikke er til sjenanse for naboer og nærmiljø. Sjekk forøvrig alltid hvilke regler som gjelder for utendørs brenning i din kommune. 
Huskeregler når du skal bruke bålpanne:
 1. Ikke sett bålpannen for nært huset eller på brennbart underlag. Gnister kan fly langt!
 2. Vis hensyn til naboer, bor dere tett kan røyken være sjenerende. Fyr med ren og tørr ved eller kull.
 3. Hold øye med bålet og sørg for at det er helt slokket før du forlater bålpanna.

Vi skal brenne gammelt gress og hageavfall, er det greit? 
I henhold til det generelle bålforbudet er dette lov hvis bålet er i god avstand til skog og utmark, og klart avgrenset. Men her må den enkelte forholde seg til lokale forskrifter i sin egen kommune. 
Brenning av hageavfall som gammelt gress og halm avgir røyk som er til ulempe for blant andre miljøet og astmatikere. Vi anbefaler at alt avfall leveres hos kommunens avfallsmottak.

I hvilke tilfeller må jeg melde inn til brannvesenet når jeg skal brenne bål?
Større bål (ved arrangementer, områdebrenning o.l.) skal meldes inn til brannvesenet. Sankthansbål, kaffe- og pølsebål må ikke meldes inn. 110-sentralen eller brannvesenet gir ingen godkjenning til brenning – den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk. Les mer om
regler for utendørs brenning. 

Førstemann til naturbrann, hva gjør jeg?
De første minuttene av en brann er ofte utslagsgivende for den videre utviklingen av brannen. Derfor er det viktig at du handler raskt og riktig. Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Gi tydelig stedsangivelse, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet. 

Slik slokker du skogbrann:
 1. Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter
 2. Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen
 3. Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake
 4. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
 5. Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på

Andre spørsmål
For ytterligere spørsmål om bålbrenning send oss en e-post: grillogild@rogbr.no. Vi svarer så raskt vi kan, og innenfor kontortid.
 
}, []);