Logo-rogbr
Brann 110

Skytebaner og skyteklubber

Skyteklubber oppfordres til å tilrettelegge sin drift etter forholdene. Særlig fokus på brannsikkerhet anbefales ved arrangementer med tanke på røyking, skyting og åpen ild.

Det er opp til skyteklubbene selv å gjøre tiltak i forhold til skyting og skogbrannfare, fordi de selv kjenner konsekvenser av diverse ammunisjon. 

Noen anbefalinger til generell sikkerhet:
  • Ammunisjonen som benyttes skal ikke kunne avgi gnist i møte med stein eller andre flater
  • Det bør være vann tilgjengelig for hurtig å kunne gjøre en slokkeinnsats i området rundt vollene/skyteskivene
  • Instruktører og deltagere må være kjent med tiltakene som følger av skogbrannfaren. Bevisstgjøring omkring tiltak må gis deltagerne ved oppmøte
  • Vollene bør overvåkes i én time i etterkant av at siste skudd er avfyrt
  • Grunneier må informeres og gi sitt samtykke
  • Brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110 ved eventuell antennelse av vegetasjon
  • Ved stevner og lignende bes det spesielt tas hensyn til røyking og annen aktivitet som kan forårsake skogbrann

Vi minner om at den enkelte klubb er ansvarlig for: 
  • å vurdere forholdene fortløpende og innføre egne restriksjoner/forbud etter behov
  • all aktivitet og eventuelle konsekvenser som følge av dette
}, []);