Logo-rogbr
Brann 110

Primus og kokeapparater

Primus, stormkjøkken og brennere er definert som å gjøre opp ild, og går dermed under det generelle bålforbudet. Primus, stormkjøkken og brennere kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Er du usikker på om det er trygt, er det bedre å stå over. 

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

Gass eller rødsprit? Brannvesenet anbefaler gass. Gass er sjeldnere forbundet med ulykker og et tryggere alternativ enn rødsprit.

 
}, []);