Logo-rogbr
Brann 110

Kontakt oss

Ved behov for akutt assistanse fra brannvesenet ring alltid nødnummer 110. For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte raskt er vi avhengig av gode og riktige opplysninger. 
 

Ved nødsamtaler ønsker vi at du skal

  • snakke rolig og tydelig
  • oppgi ditt fulle navn og etternavn
  • oppgi stedsnavn og kommunen du befinner deg
  • oppgi telefonnummer du ringer fra
  • fortell hva som har skjedd
  • ikke legg på før det er avtalt med operatøren. Brannvesenet er på vei mens samtalen pågår. På denne måten gjør du det lettere for oss å hjelpe.


Spørsmål

Har du andre spørsmål som ikke er akutte, som for eksempel brannøvelser eller test av alarmoverføring på ditt brannalarmanlegg kan du ta kontakt med oss på følgende telefonnummer:
 
Generelle henvendelser: 51 91 85 00 /
110@110sorvest.no
Pressetelefon 110 Sør Vest: 51 91 85 30
Brannøvelser/test av alarmoverføring: 51 91 85 20
Alarmer: 51 50 22 11, eller e-post: 
alarm@110sorvest.no 

 

Lydlogg av samtaler til nødnummeret 110

  • 110 Sør-Vest har behov for å gjøre opptak av telefonsamtaler til nødnummeret 110. Dette fordi informasjonen i samtalen kan være viktig, for eksempel som bevis eller for å sikre forsvarlig oppfølging av hendelsen og arbeidet til nødetatene. Informasjon fra lydloggen kan benyttes ved evaluering av hendelser og erfaringsdeling internt i Nødmeldesentralen 110.
  • Alle innringinger til 110 blir lydlogget. Tid er avgjørende i telefonsamtaler med 110. Derfor kan det ikke gis informasjon om at lydlogging skjer i selve telefonsamtalen. For å oppfylle personvernforordningens krav, informeres det om lydloggen her på nettsidene til 110 Sør-Vest. Opplysningene som fremkommer i lydloggen blir behandlet i henhold til Forvaltningsloven og Offentleglova.
  • Rogaland brann og redning IKS sitt eget sentralbord med hovednummer +47 51 50 22 00 og tilhørende nummer har ingen lydlogg tilknyttet seg. Hvis det blir gjort et opptak av samtaler til disse telefonnumrene, skal innringer informeres om dette før samtalen starter.


BESØKSADRESSE

Rogaland brann og redning hovedstasjon
Brannstasjonsveien 2
4312 SandnesMELDING OM BRUK AV ILD UTENDØRS

Hvis du skal gjøre opp ild utendørs, må du være klar over at du har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann.
Brannvesenet skal også ha melding god tid i forkant av brenningen.

Melding om bruk av ild utendørs 


melding om overnatting

Ved overnatting i lokaler som normalt ikke er beregnet for overnatting, ønsker brannvesenet en melding om dette.
Melding om overnatting

 

Automatisk brannalarm

Spørsmål om brannalarmanlegg kan rettes til rådgiver alarm og marked
E-post: 
110@110sorvest.no eller telefon: 51 50 22 11.

 
}, []);