Logo-rogbr
Brann 110

Organisering

110 Sør-Vest har ansvaret for 110-nødmeldetjenesten til 23 kommuner i Rogaland, fem kommuner i Vestland og en i Agder fylke. 110 Sør-Vest er bemannet 24 timer i døgnet syv dager i uken. Vi er beredt til å hjelpe når det virkelig gjelder, og ikke bare når det brenner. 
ABSV
Klikk på kartet for å se hele 110 Sør-Vest sitt dekningsområde.
110 Sør-Vest ligger geografisk plassert i Rogaland brann og redning hovedstasjon på Stangeland i Sandnes kommune. Sentralen er til enhver tid bemannet med et vaktlag bestående av operatører og vaktleder. I dag har sentralen fem vaktlag, en avdelingsleder, fagutvikler, og alarmkoordinatorer. 110 Sør-Vest er en avdeling i Rogaland brann og redning IKS, men nødmeldesentralen jobber til enhver tid for samtlige brannvesen og innbyggere som er inn under sentralens dekningsområde som er tilsvarende Sør-Vest politidistrikt. 
 

Våre arbeidsoppgaver

  • Besvare nødsamtaler, alarmer og andre meldinger, og sørge for at brann- og redningsvesenet reagerer raskt og korrekt.
  • Ha kontakt med og bistå innsatsleder brann og øvrige mannskaper ved oppdrag.
  • Varsle kontaktpersoner og ansvarshavende i forbindelse med hendelser.
  • Pressehenvendelser.
  • Dekke opp 110-sentralen i Agder ved bortfall.
  • Dokumentere og loggføre hendelser i dekningsområdet. 

regelverk

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen - mottak av nødmelding


Tilbake

}, []);