Logo-rogbr
Brann 110

Twitter

110 Sør-Vest har en egen konto på Twitter. Du finner oss under brukernavnet @110SorVest. Her informerer vi om hendelser som kan ha allmenn interesse for innbyggerne i vårt dekningsområde.
 

Hva betyr det?

Her er en liten oversikt over ord og uttrykk vi jevnlig bruker ved ulike hendelser:
  • ABA – Automatisk brannalarm.
  • Falsk ABA – Dersom manuell melder på automatisk brannalarmanlegg (ABA) er utløst manuelt.
  • Helseoppdrag – Inkluderer alle helseoppdrag utenom rene bære- og løfteoppdrag, selv om det er en ulykke. Helseoppdrag kan være der brannvesenet rykker ut for å redde personer inkludert first responder, hjertestarter, i vente på ambulanse.
  • Falsk melding – Uriktige brannalarmer.
  • Unødig alarm – Alarm som skyldes feil i utløsning eller teknisk feil.
  • Mistenkelig røyk/lukt – Der noen har ringt inn og observerer røyk fra avstand eller lukt der brannvesenet reiser ut for å kontrollere.
}, []);