Organisering

Beredskapsavdelingen er bygget opp rundt 13 brannstasjoner i Rogaland brann og redning IKS sine ti eierkommuner, slik at innsatstid og tilgjengelig førsteinnsatsstyrke blir optimal. Skiftordningen er organisert igjennom fire vaktbrigader. Beredskapsavdelingen er delt inn i seksjon for utrykning og seksjon deltid.
 mg 4706
Avdelingsleder og varabrannsjef Ståle Fjellberg har samlet ansvar for aktivitetene i avdelingen. Avdelingen har også en leder for beredskapsanalyse og plan, som jobber med langsiktig analyse, utvikling, HMS og planarbeid i hele avdelingen. Seksjonene utrykning og deltid har hver sin seksjonsleder. 

Brannstasjonene i Kvernevik, Stavanger og Sandnes er døgnbemannede. Hvert vaktlag ledes av en brannmester. Mannskapene på vakt ledes av en brigadesjef. Brigadesjefen er stasjonert på Stavanger brannstasjon.

Stasjonen på Bryne er bemannet på dagtid, og deltidsbamannet resten av døgnet. Stasjonene i Klepp, Ålgård, Oltedal, Gilja, Kvitsøy, Rennesøy, Høle, Riska og Finnøy er deltidsbemannet. Mannskapene på disse stasjonene er utstyrt med personsøkere og er parat til å rykke ut når alarmen går i deres nærområde.

Oppgaver ved brann og andre lignende hendelser

 • Brannslokking
 • Røyk-, gass-, og kjemikaliedykking
 • Redningsinnsats til sjøs (RITS)
 • Restverdiredning (RVR)

   

Oppgaver ved ulykker, klimabaserte hendelser og nødhjelp

 • Assistanse ved trafikk- og tunnelulykker
 • Frigjøring av fastklemte personer
 • Redningsdykking/isdykking
 • Overflateredning
 • Akuttberedskap ved forurensning på land og sjø i egen kommune og gjennom IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning)
 • Assistanse og redning ved bybane- og jernbaneulykker
 • Lenseoppdrag på land og i båt
 • Restverdiredning (RVR)
 • Assistanse til politi, helse og andre kommuner
 • Hjertestarter- oppdrag


Brannforebyggende arbeid

 • Brannvernopplæring i skolen
 • Delta på oppdrag sammen med brannforebyggende avdeling

Tilbake
 


 

logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: