Logo-rogbr
Brann 110

Organisering

Beredskapsavdelingen er bygget opp rundt 16 brannstasjoner i Rogaland brann og redning IKS sine ni eierkommuner, slik at innsatstid og tilgjengelig førsteinnsatsstyrke blir optimal. Skiftordningen er organisert igjennom fire vaktbrigader. Beredskapsavdelingen er delt inn i seksjon for utrykning og seksjon deltid.
_MG_4706
Avdelingsleder og varabrannsjef Ståle Fjellberg har samlet ansvar for aktivitetene i avdelingen. Avdelingen har også en leder for beredskapsanalyse og -plan, som jobber med langsiktig analyse, utvikling, HMS og planarbeid i hele avdelingen. Seksjonene utrykning og deltid har hver sin seksjonsleder. 

Rogaland brann og redning hovedstasjon på Stangeland i Sandnes, Schancheholen brannstasjon, Varmen brannstasjon og Kvernevik brannstasjon er døgnbemannede. Hvert vaktlag ledes av en brannmester. Mannskapene på vakt ledes av en innsatsleder. Innsatslederen er stasjonert på Hovedstasjonen.

Stasjonen på Bryne er bemannet på dagtid, og deltidsbemannet resten av døgnet. Stasjonene i Klepp, Ålgård, Oltedal, Gilja, Kvitsøy, Rennesøy, Høle, Riska, Finnøy, Jørpeland og Forsand er deltidsbemannet. Mannskapene på disse stasjonene er utstyrt med personsøkere og er parat til å rykke ut når alarmen går i deres nærområde.

Oppgaver ved brann og andre lignende hendelser

 • Brannslokking
 • Røyk-, gass-, og kjemikaliedykking
 • Redningsinnsats til sjøs (RITS)
 • Restverdiredning (RVR)

   

Oppgaver ved ulykker, klimabaserte hendelser og nødhjelp

 • Assistanse ved trafikk- og tunnelulykker
 • Frigjøring av fastklemte personer
 • Redningsdykking/isdykking
 • Overflateredning
 • Akuttberedskap ved forurensning på land og sjø i egen kommune og gjennom IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning)
 • Assistanse og redning ved bybane- og jernbaneulykker
 • Lenseoppdrag på land og i båt
 • Restverdiredning (RVR)
 • Assistanse til politi, helse og andre kommuner
 • Hjertestarter- oppdrag


Brannforebyggende arbeid

 • Brannvernopplæring i skolen
 • Delta på oppdrag sammen med brannforebyggende avdeling

Tilbake
 


 

}, []);