Logo-rogbr
Brann 110

Trygg hjemme

varsle%2c r%c3%b8mme%2c slokke


Røykvarsler

Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje, som skal dekke:
  • kjøkken
  • stue
  • sone utenfor soverom
  • sone utenfor teknisk rom

Alarmen skal høres tydelig  på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. 

Test røykvarsleren jevnlig og bytt batteri en gang i året.

 

Rømningsvei

Alle boliger skal ha minst en rømningsvei som fører direkte ut til det fri. 

Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Dette kan være vindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp. 

Gjør deg kjent med og prøv rømningsveiene i boligen.


 

Slokkeutstyr

En bolig skal være utstyrt med minst et slokkemiddel. Dette kan være en husbrannslange, pulverapparat eller skumapparat. 
Det skal enten være:
  • pulverapparat på 6 kilo med ABC-pulver 
  • skumapparat på minst 9 liter
  • skumapparat på minst 6 liter, da med effektivitetssklasse på minst 21A
trygghjemme_pos

Brannsikkerhet for utsatte grupper

Brannforebyggende avdeling har satt seg som mål å utføre brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot risikogrupper. Trygg hjemme-gruppa jobber målrettet mot såkalte risikogrupper ved hjelp av blant annet undervisning, hjemmebesøk, oppfølging av bekymringsmeldinger og tilsyn.

3 av 4 som omkommer i brann er av ulike årsaker ekstra utsatt for brann. Slike årsaker kan for eksempel være nedsatt syn og/eller hørsel, alder, røyking, boforhold, nedsatt bevegelighet og andre personlige forhold. Dette kan både øke sjansen for at brann oppstår, og for at resultatet blir det verst tenkelige: dødsfall som følge av brannen.
 
Rogaland brann og redning IKS ønsker å drive brannforebyggende arbeid rettet mot deg som kan være mer utsatt for brann enn andre. Tanken er at vi forebygger best når vi jobber der risikoen er størst.
 

Er du ekstra utsatt for brann? Eller ønsker du konkrete råd om brannsikkerhet i hjemmet? Kjenner du kanskje noen som har utfordringer knyttet til brannsikkerhet? Kontakt oss for en uforpliktende prat om brannsikkerhet i hjemmet. Vi gir råd og veiledning om brannvarsling, rømningsveier, slokkeutstyr, hjelpemidler med mer. Vi har taushetsplikt. 


Les også

NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper

Nyttige lenker
Gode råd om brannvern i hjem og fritidsbolig
Trygge hjem for eldre
Livsviktig - bedre brannsikkerhet for risikoutsatte grupper
Brannvern på mange språk

Spørsmål?

Brannvesenet gir råd og veiledning om brannsikkerhet hos personer som av forskjellige årsaker er ekstra utsatt for brann.

Vi tilbyr gratis hjemmebesøk ved behov og en uformell prat om brannsikkerhet i boligen.

 

Kontakt oss

Telefon:  989 09 405 eller via vårt sentralbord ​tlf. 51 50 22 00. 
Epost: trygghjemme@rogbr.no 

Vi svarer så raskt vi kan, og innenfor kontortid.

Bekymringsmelding om brannsikkerhet

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Det kan være alt fra blokkerte rømningsveier, parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem med nødvendig utstyr, brannfarlige boforhold med mer.  Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Bekymringsmeldinger meldes inn
branntips.no. Dette er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.

Dersom du sender inn en bekymringsmelding, vil den behandles i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av innkomne saker. 

Du kan også kontakte oss på tlf. 989 09 405 eller via vårt sentralbord ​tlf. 51 50 22 00.


Vi svarer så raskt vi kan, og innenfor kontortid. Ved behov for akutt assistanse fra brannvesenet, ring alltid nødnummer 110. 
}, []);