Logo-rogbr
Brann 110

Boligtilsyn og feiing

Brannforebyggerne som er ansatt i seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt boligtilsyn og feiing av piper og ildsteder. Under boligtilsynet ser vi etter at ildsted fungerer, og informerer om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. Det vil i løpet av tilsynet bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet.
 
VI VARSLER OM BOLIGTILSYN OG FEIING VIA SMS
Et par dager i forkant av at vi kommer på besøk sender vi ut SMS med melding om oppsatt tidspunkt.
SMS'en kommer fra nummer 594 49 718.
Vennligst besvar denne meldingen. Hvis vi ikke får svar på SMS'en, kommer vi heller ikke på besøk.

Hvis du har spørsmål eller det er noe du lurer på angående tilsyn og feiing, kan du ringe Tjenestetorget på telefon 51 50 22 60 eller sende mail til tjenestetorget@rogbr.no.

Våre ansatte går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort fra Rogaland brann og redning IKS.
 
Har du fått melding om at vi kommer på besøk for å feie hos deg?
Huskeliste før brannforebyggeren kommer:
  • Steng feieluke, ventiler og spjeld
  • Klargjør stige til tak
  • Kontroller at du har godkjent takstige/trinn på taket
FEIERENS YRKESTITTEL ER NÅ BRANNFOREBYGGER 
Feierne er en yrkesgruppe med lange og stolte tradisjoner, og tittelen feier er godt over 300 år gammel. Alle feierens oppgaver – enten det er tilsyn og kontroll, feiing av fyringsanlegg eller det er veilednings- og informasjonsarbeid – har som formål å forebygge brann. I takt med samfunnsutviklingen, hvor feiing stadig har blitt en mindre oppgave av det feieren faktisk gjør på jobb, vedtok Kunnskapsdepartementet i 2020 en ny betegnelse på feieren – nemlig brannforebygger.
Branninspekt%C3%B8rer_samlebilde_boligtilsyn%20og%20feiing
I tråd med Forskrift om brannforebygging gjennomføres boligtilsyn og feiing risikobasert.
Det betyr at vi går tilsyn og feier ved behov ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.
​Under boligtilsynet blir det gitt informasjon om hvordan du best mulig kan ivareta brannsikkerheten i boligen din.

Ut i fra at målet å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås vil noen boliger få tilsyn oftere og noen sjeldnere.Avgiften for feiing og tilsyn inngår i de kommunale avgiftene som husstandene betaler til kommunene.
Det er våre eierkommuner som krever inn gebyr for tilsyn og feiing. Ved spørsmål om gebyr kontakt din kommune.
Lovgrunnlaget for gjennomføringen av feiing og tilsyn finnes under ”Kap. 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg”, i Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016.

Rogaland brann og redning IKS sine eierkommuner er Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Sandnes, Stavanger, Strand og Time.

Seksjon for boligtilsyn og feiing har kontorer på Hovedbrannstasjonen i Brannstasjonsveien 2 på Stangeland i Sandnes .
 


For information in your language.

Risikobasert boligtilsyn og feiing.
}, []);