Logo-rogbr
Brann 110

Boligtilsyn og feiing

De ansatte i seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt boligtilsyn og feiing av piper og ildsteder. Under boligtilsynet ser vi etter at ildsted fungerer, og informerer om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier. Det vil i løpet av tilsynet bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet.


Viktig informasjon juni 2021:
Etter en periode hvor vi på gunn av koronapandemien kun har utført utendørs feiing, starter vi 7. juni 2021 opp igjen med å utføre boligtilsyn og feiing, under strenge smitteverntiltak. Vi forholder oss til gjeldene lokale og nasjonale regler. 
 
Besvar SMS om oppsatt tidspunkt:
Vi sender ut SMS-melding om oppsatt tidspunkt et par dager i forveien før vi kommer på besøk.
Vennligst besvar denne meldingen. Hvis vi ikke får svar på SMS'en, kommer vi heller ikke på besøk.
 
Har du fått melding om at feieren kommer på besøk for å feie hos deg?
Huskeliste før feieren kommer:
  • Steng feieluke, ventiler og spjeld
  • Klargjør stige til tak
  • Kontroller at du har godkjent takstige/trinn på taket


Våre ansatte går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort fra Rogaland brann og redning IKS.
Branninspekt%C3%B8rer_samlebilde_boligtilsyn%20og%20feiing
I tråd med Forskrift om brannforebygging gjennomføres boligtilsyn og feiing risikobasert.
Det betyr at vi går tilsyn og feier ved behov ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.
​Under boligtilsynet blir det gitt informasjon om hvordan du best mulig kan ivareta brannsikkerheten i boligen din.

Ut i fra at målet å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås vil noen boliger få tilsyn oftere og noen sjeldnere.Avgiften for feiing og tilsyn inngår i de kommunale avgiftene som husstandene betaler til kommunene.
Det er våre eierkommuner som krever inn gebyr for tilsyn og feiing. Ved spørsmål om gebyr kontakt din kommune.
Lovgrunnlaget for gjennomføringen av feiing og tilsyn finnes under ”Kap. 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg”, i Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016.

Rogaland brann og redning IKS sine eierkommuner er Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Sandnes, Stavanger, Strand og Time.

Seksjon for boligtilsyn og feiing har kontorer på Hovedbrannstasjonen i Brannstasjonsveien 2 på Stangeland i Sandnes .
 


For information in your language.

Risikobasert boligtilsyn og feiing.
}, []);