Logo-rogbr

Boligtilsyn og feiing

Seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt feiing og tilsyn med piper og ildsteder. Seksjonen består av en seksjonsleder, en feiergruppe og en tilsynsgruppe. Brannforebyggende informasjon er en sentral oppgave. Informasjonen gis i privatboliger og fritidsboliger når feierne kommer på besøk. Seksjon for boligtilsyn og feiing er lokalisert i den nye hovedbrannstasjonen i Brannstasjonsveien 2 på Stangeland i Sandnes .
Flotte%20feiere
Regelmessig feiing av pipe forebygger pipebrann. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Faren for pipebrann øker og andelen av giftig kullos (CO) i røyken tiltar. En ovn full av sot varmer dårlig. Derfor kommer feieren. Feieren går også boligtilsyn og ser etter at ildsted, slokkemidler og varslingsutstyr er på plass og fungerer.

Avgiften for feiing og tilsyn inngår i de kommunale avgiftene som husstandene betaler til kommunene. Lovgrunnlaget for gjennomføringen av feiing og tilsyn finnes under ”Kap. 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg”, i Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016.

Ved å klikke på linkene under kan du lese mer om våre tjenester og oppgaver:

Feiing 
Tilsyn  
Tilleggstjenester
Melding om nytt ildsted  
Tilsyn og feiing av fritidsboliger

Tilbake
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring