Logo-rogbr
Brann 110

Branntilsyn næringsbygg

Hovedmålet til tilsynsseksjonen er å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås. De brannforebyggende oppgavene er først og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver. Avdelingen utfører også andre oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har stor verdi i forhold til å forebygge brann.

_MG_4695
Seksjonen driver først og fremst med tilsyn i virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter/risikoobjekter. Det vil si objekter (bygninger) hvor det er stor risiko for tap av menneskeliv eller store verdier ved brann.

I tillegg driver seksjonen med variert brannforebyggende arbeid blant annet i form av lovpålagt informasjonsvirksomhet, saksbehandling av brannfarlig og eksplosiv vare, veiledning/rådgivning til bygningsmyndighetene, deltagelse i risiko- og sårbarhetsanalyser og så videre.

Forskrift om brannforebygging legger grunnlaget for arbeidet til seksjonen. 

§ 1.Formål: "Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier."

Særskilte brannobjekter  

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten: utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt berdskapsutdanning trinn 1, eller fagutdanning som feiersvenn.

Tilleggsoppgaver

}, []);