Logo-rogbr
Brann 110

Arrangementer

Konsekvensen av en brann kan bli svært alvorlig når mange mennesker er samlet på et avgrenset område. Det er viktig at utstyr og bygninger er kontrollert og vedlikeholdt for å unngå brann. Arrangøren må derfor innøve gode rutiner på forhånd for å forebygge og redusere skade ved brann. Det må være tilstrekkelige og lett tilgjengelige rømningsveier og slokkeutstyr i tilfelle evakueringsbehov.
 
shutterstock_108047636
Brannvesenet skal ha melding fra arrangør, hvis arrangementet skal skje i et bygg, eller på et område, som vanligvis ikke brukes til dette, eller om rammene for arrangementet går ut over hva bygningene/området er beregnet til.

Hvordan sikkerheten er ivaretatt skal dokumenteres i meldingen ved å opplyse om følgende:
 • tidspunkt, tema, størrelse, sted mv
 • risikoanalyse for arrangementet
 • hva som kan gå galt
 • hvordan arrangøren vil hindre at dette skjer
 • hvilke sikkerhetstiltak som kan redusere konsekvensene, hvis noe galt skjer
 • beskrivelse av brannsikringstiltak
 • alarm/lydanlegg/lysanlegg
 • slokkeutstyr
 • rømningsveier; kapasitet, avstand og merking: beliggenhet, antall adkomstsveier, bredde, rømningsskilt/belysning og rømningsveienes kapasitet og utforming i forhold til beregnet antall publikum og tilgjengelig rømningstid
 • hvis det gjøres endringer i forhold til lokalets godkjenning, må publikumsantallet beregnes og dokumenteres av en kvalifisert brannrådgiver
 • prosedyre for evakuering
 • oversikt over sikkerhetspersonell
 • antall, rutiner og ansvar
 • gjennomført opplæring og øvelser
 • tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i arrangementsområdet
Brannvesenet kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann. Brannvesenet/ kommunen kan også fastsette krav til ansvarshavende arrangør.

Husk meldeplikt til kommune og politi. Enkelte kommuner og politikammer kan ha gitt lokale forskrifter om meldeplikten.

Tilbake
 

Spørsmål?

Spørsmål rundt melding om arrangement kan rettes til:
Eirik Gjesdal Seemann, branninspektør og fagansvarlig arrangement
Tlf. 51 50 22 52
Send epost

Veiledninger

}, []);