Logo-rogbr
Brann 110

Arrangementer og scenefyrverkeri

KORT FORTALT

 • Brannvesenet skal ha melding fra arrangør senest tre uker før arrangementet skal avholdes.
 • Dette gjelder arrangement som skjer i et bygg, eller på et område, som vanligvis ikke brukes til dette.
 • Skal du bruke scenefyrverkeri utendørs eller i bygg som vanligvis ikke brukes til dette, må du sende søknad til brannvesenet.
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangement

 


Melding om arrangement

Brannvesenet skal ha melding minst tre uker før arrangementet skal avholdes.

Søknad om bruk av SCENEFYRVERKERI

Skal du bruke scenefyrverkeri utendørs eller i bygg som vanligvis ikke brukes til dette, må du sende en søknad til brannvesenet om dette i henhold til forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer §2-10 5. ledd.
Skal det brukes pyrotekniske sceneeffekter på arrangementet? Husk da på følgende: 
 • Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff må følges. 
 • Den som skal bruke pyrotekniske sceneeffekter skal ha godkjent kompetansebevis. 
 • Den som er ansvarlig for arrangementet og den som er ansvarlig for bruk av pyrotekniske artikler er ansvarlig for at sikkerheten blir ivaretatt. 
 • Utkobling av detektorer eller hele brannalarmanlegget ved bruk av scenerøyk eller pyrotekniske effekter er ikke tillatt og er i strid med plan- og bygningsloven §29-6, annet ledd. 
 • Å erstatte brannalarmanleggets funksjon med andre tiltak er ikke en akseptabel løsning. 
 • Det skal utplasseres egnet slokkeutstyr og brannvakt i nærheten av avfyring. 
 • Fyrverkeriet og pyroeffektenes sikkerhetssoner skal overholdes. 

Spørsmål?

Spørsmål rundt melding om arrangement kan rettes til:
Jone Dahl Tvedt, fagutvikler arrangement
Tlf. 51 50 22 43

Send epost

Veiledninger

audience-1867754_1280
}, []);