Logo-rogbr
Brann 110

Arrangementer og scenefyrverkeri

KORT FORTALT

 • Brannvesenet skal ha melding fra arrangør senest tre uker før arrangementet skal avholdes.
 • Dette gjelder arrangement som skjer i et bygg, eller på et område, som vanligvis ikke brukes til dette.
 • Skal du bruke scenefyrverkeri utendørs eller i bygg som vanligvis ikke brukes til dette, må du sende søknad til brannvesenet.
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangement


Melding om arrangement

Brannvesenet skal ha melding minst tre uker før arrangmentet skal avholdes. 

Hvordan sikkerheten er ivaretatt skal dokumenteres i meldingen ved å opplyse om følgende: 
 1. tidspunkt, tema, størrelse, sted
 2. risikovurdering for arrangementet
 3. beskrivelse av branntekniske innstallasjoner og utstyr (brannalarmanlegg, ledesystem, slokkeutstyr med mer)
 4. rømningsveier (antall, merking med rømningsskilt og belysning, kapasitet og utforming i forhold til beregnet antall publikum)
 5. prosedyre for evakuering
 6. hvis det gjøres endringer i forhold til lokalets godkjenning, må publikumsantallet beregnes og dokumenteres av en kvalifisert brannrådgiver
 7. oversikt over sikkerhetspersonell (antall, rutiner og ansvar)
 8. gjennomført brannvernopplæring og brannøvelser
 9. tilrettelegging adkomst for nødetater til arrangementsområdet


Pyrotekniske sceneeffekter på arrangement

Du må ikke søke om tillatelse til å bruke pyrotekniske sceneeffekter innendørs i bygg som vanligvis brukes til dette. Men vi ønsker likevel at du opplyser om bruk av pyrotekniske sceneeffekter når du sender melding til brannvesenet om arrangement. 

Husk meldeplikt til kommune og politi. Enkelte kommuner og politikammer kan ha gitt lokale forskrifter om meldeplikten.

Når må du søke om lov til å bruke SCENEFYRVERKERI?

Skal du bruke scenefyrverkeri utendørs eller i bygg som vanligvis ikke brukes til dette, må du sende en søknad til brannvesenet om dette i henhold til forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer §2-10 5. ledd.

Søknaden må inneholde informasjon om:
 1. navn og kontaktinformasjon til ansvarlig for scenefyrverkeri
 2. kursbevis for gjennomført kurs for scenepyro
 3. sted, tid og dato for bruk av scenefyrverkeri (dersom det er på privat eiendom må tillatelse fra grunneier legges ved)
 4. anledning for bruk av scenefyrverkeri
 5. risikoanalyse
 6. oversikt over hvilke pyroeffekter som skal brukes
Skal det brukes pyrotekniske sceneeffekter på arrangementet? Husk da på følgende: 
 • Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff må følges. 
 • Den som skal bruke pyrotekniske sceneeffekter skal ha godkjent kompetansebevis. 
 • Den som er ansvarlig for arrangementet og den som er ansvarlig for bruk av pyrotekniske artikler er ansvarlig for at sikkerheten blir ivaretatt. 
 • Utkobling av detektorer eller hele brannalarmanlegget ved bruk av scenerøyk eller pyrotekniske effekter er ikke tillatt og er i strid med plan- og bygningsloven §29-6, annet ledd. 
 • Å erstatte brannalarmanleggets funksjon med andre tiltak er ikke en akseptabel løsning. 
 • Det skal utplasseres egnet slokkeutstyr og brannvakt i nærheten av avfyring. 
 • Fyrverkeriet og pyroeffektenes sikkerhetssoner skal overholdes. 

Spørsmål?

Spørsmål rundt melding om arrangement kan rettes til:
Jone Dahl Tvedt, fagansvarlig arrangement
Tlf. 51 50 22 43

Send epost

Veiledninger

shutterstock_108047636
}, []);