Logo-rogbr
Brann 110

Arrangementer

Konsekvensen av en brann kan bli svært alvorlig når mange mennesker er samlet på et avgrenset område. Det er viktig at utstyr og bygninger er kontrollert og vedlikeholdt for å unngå brann.

Som arrangør er det viktig å innøve gode rutiner på forhånd for å forebygge og redusere skade ved brann. Det må være så enkelt som å sørge for tilstrekkelig og lett tilgjengelige rømningsveier og slokkeutstyr i tilfelle evakueringsbehov.

 
shutterstock_108047636
Brannvesenet skal ha melding fra arrangør, hvis arrangementet skal skje i et bygg, eller på et område, som vanligvis ikke brukes til dette, eller om rammene for arrangementet går ut over hva bygningene/området er beregnet til.

Hvordan sikkerheten er ivaretatt skal dokumenteres i meldingen ved å opplyse om følgende:
 • tidspunkt, tema, størrelse, sted mv
 • risikoanalyse for arrangementet
 • hva som kan gå galt
 • hvordan arrangøren vil hindre at dette skjer
 • hvilke sikkerhetstiltak som kan redusere konsekvensene, hvis noe galt skjer
 • beskrivelse av brannsikringstiltak
 • alarm/lydanlegg/lysanlegg
 • slokkeutstyr
 • rømningsveier; kapasitet, avstand og merking: beliggenhet, antall adkomstsveier, bredde, rømningsskilt/belysning og rømningsveienes kapasitet og utforming i forhold til beregnet antall publikum og tilgjengelig rømningstid
 • hvis det gjøres endringer i forhold til lokalets godkjenning, må publikumsantallet beregnes og dokumenteres av en kvalifisert brannrådgiver
 • prosedyre for evakuering
 • oversikt over sikkerhetspersonell
 • antall, rutiner og ansvar
 • gjennomført opplæring og øvelser
 • tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i arrangementsområdet

Brannvesenet kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann. Brannvesenet/ kommunen kan også fastsette krav til ansvarshavende arrangør.

Husk meldeplikt til kommune og politi. Enkelte kommuner og politikammer kan ha gitt lokale forskrifter om meldeplikten.Fyrverkeri på arrangement
Ved større offentlige arrangementer er det mulig å få tillatelse til å skyte opp raketter. Tillatelse gis da til firmaer som har nødvendige sertifikater for slik oppskyting. Det gis ikke tillatelse til privatpersoner.

Søknad om bruk av fyrverkeri må være hos brannvesenet senes 14 dager før planlagt arrangement. Innhold i søknaden bør minimum være: 
 • Risikoanalyse av bruk av pyroteknikk med handlingsplan og tiltaksliste
 • Tidsrom for bruk, beskrivelse av bruk
 • Produktliste
 • Branntegning, brannkonsept for bygget som det søkes å bruke pyroteknikk i
 • Skisse/plantegning som viser pyro-posisjoner, slukkeapparater og brannvakter samt nødutganger

Søknad sendes til postmottak@robgr.no.  

Tilbake
 

Spørsmål?

Spørsmål rundt melding om arrangement kan rettes til:
Knut Erik Reinsnos, overbrannmester
Tlf. 51 50 23 81 / 905 99 672 

Send epost

Veiledninger

}, []);