Logo-rogbr
Brann 110

Landbruk

Brannrisikoene i landbruksbygninger er mange og store, og krever spesiell oppmerksomhet.
 
J%C3%A6rmodellen%20043
De siste årene har det vært en økning av større branner i driftsbygninger i Rogaland. En alvorlig konsekvens av slike branner er at det omkommer mange dyr. De økonomiske tapene er også store. Ved å gjennomføre branntilsyn og å sette fokus på brannforebyggende arbeid i landbruk, vil det forhåpentligvis bli færre branner. Det har til nå blitt registrert 47 særskilte brannobjekter som er landbruksbygninger.

Brannsikkerhet i landbruket er et aktuelt og sammensatt tema. Det er mange aktører med i bildet, og noe av det viktigste er holdningsskapende arbeid om at brannsikkerhet er et område som må prioriteres. En annen faktor er betydningen av godt samarbeid og samordning, både tverrfaglig, og mellom ulike aktører som bøndene selv, offentlige etater, forsikringsselskaper og leverandører av utstyr.

Rogaland brann og redning IKS utarbeidet i 2011 en rapport hvor det ble sett nærmere på disse branner i landbruket. Målet har vært å lære mer og forsøke å finne fellestrekk, som brannvesenet kan bruke i videre forebyggende arbeid.

Rapport: Lanbruksgranskingsrapport

Tilbake
}, []);