Logo-rogbr
Brann 110

Tunnel

Tunneler som er over 500 meter blir registrert som særskilte brannobjekter.
 
shutterstock_147144788
Det blir utført tilsyn på tunneler på lik linje som i andre særskilte brannobjekter. I tillegg deltar brannvesenet i utredninger i forhold til risikokartlegging og brannsikkerhet når det skal etableres nye tunneler, som f. eks. Ryfast tunnelen.

Tilbake
 


     
}, []);