Logo-rogbr
Brann 110

Bålforbud

I Norge må alle være forsiktig med åpen ild og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark
I noen tilfeller og på noen steder er det likevel tillatt å brenne bål i denne perioden.

Unntak:
  • Du har lov til å gjøre opp ild eller brenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. 
  • Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.
  • Det er lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.
  • Du kan grille i din egen hage.

Du er selv ansvarlig – alltid
Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild.  Kravet om å være forsiktig gjelder hele året, også utenom bålforbudet.  Er du usikker på du kan tenne opp gjøre opp ild, la heller være.

Følg med på skogbrannfarevarsel på
yr.no.

​Dersom du opptrer uforsiktig kan du straffes med bot og i ytterste konsekvens straffes med fengsel.

Les mer
sikkerhverdag.no
}, []);