Logo-rogbr
Brann 110

Flate-, lyng- og bråtebrenning (områdebrenning)

Det er ulike regler for avfall- og bråtebrenning i Rogaland brann og redning IKS (RBR) sine ni eierkommuner. Reglene for utendørs brenning tar høyde for brannsikkerheten, forurensning av miljøet, samt helsen til mennesker og dyr i omgivelsene. Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Ta kontakt med kommunen du bor i for å finne informasjon om kommunens lokale regler rundt bålbrenning. 

 
  • Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for brenningen.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
  • Områdebrenning skal meldes via skjema for utendørs brenning.
  • Sørg for god avstand til brennbart materiale, som bygninger og vegetasjon.
  • Ta hensyn til vind og tørre perioder. 
  • Unngå røyk som kan være til sjenanse for mennesker og dyr. 
  • Ha tilstrekkelig med slokkevann tilgjengelig.
  • Flate-, lyng- og bråtebrenning må skje før mørkets frembrudd. Dette er på grunn av at det fra avstand er vanskelig å se om flammene kommer fra et bål eller en reell brann.
  • Før du forlater plassen slukk bålet og rydd etter deg.
 

Definisjoner

Flatebrenning: Kontrollert brenning av hogstflate for å bedre humustilstanden eller å brenne opp hogstavfall, slik at det blir bedre å drive skogkultur.

Lyngbrenning: Brenning av kystlynghei for å gi beiteforbedring.

Bråtebrenning: Gammel måte å rydde jord på. I våre dager brukes begrepet om oppbrenning av skogavfall på rydningsland og tørt gress, tørre kvister og annet hageavfall.
}, []);