Logo-rogbr
Brann 110

Sankthansbål

Merk at Rogaland brann og redning IKS skal ikke ha inn melding om sankthansbål i våre ni eierkommuner.

Sankthansbål har lange tradisjoner i Norge og er forbundet med gode og hyggelige minner. 

Dette må du tenke på før du brenner sankthansbål:
  • Tillatelse fra grunneier må innhentes.
  • Det skal alltid være en ansvarlig for bålet tilstede. 
  • Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt ute.
  • Forholdene rundt bålet må være forsvarlige, det vil si langt fra båter, hytter, vegetasjon og annet som lett kan antenne. 
  • Brenn bare tørre trematerialer. Det er ulovlig å brenne bygningsmaterialer, plast og kjemikalier. 
  • Sørg for å ha rikelig med slokkevann lett tilgjengelig. 
  • Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy, her er ull best.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å brenne bål ved kyststripa fra Tungenes i nord til Ogna i sør. Dette er Jærstrendene landskapsvernområde. Du kan lese mer om hva som er lov og ikke i Forskrift om vern av Jærstrendene landskapsvernområde

 Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Ofte stilte spørsmål


Hvem godkjenner brenning av sankthansbål? 
Brannvesenet godkjenner ikke bålbrenning. Brenning av sankthansbål og andre store bål  må skje i tråd med kommunens regelverk og godkjennes av grunneier.  

Brannvesenet ønsker melding om store bål. Dette for å hindre unødige utrykninger til bål. En melding om bål til brannvesenet er ikke det samme som en godkjenning.  

Merk imidlertid at brannvesenet, på grunn av den store pågangen av sankthansbål, ikke ønsker melding om sankthansbål. 

Når kan jeg brenne sankthansbål?
Vi oppfordrer til å foreta brenning av sankthansbål 23. juni. 

Hva er et sankthansbål? 
Et sankthansbål er ofte et stort bål. Bålbrenning er en vanlig del av sankthansfeiringen og har lange tradisjoner i Norge og er en markering av midtsommeren.  

Hva kan man brenne på sankthansbålet? 
Det er kun tillatt å brenne tørt ubehandlet trevirke.  

Hva kan man ikke brenne på sankthansbålet?  
Det er ikke tillatt å brenne avfall, plast, behandlet trevirke eller liknende. Dette anses som forurensning og er dermed forbudt.

Andre spørsmål?
For ytterligere spørsmål om sankthansbål og bålbrenning generelt send oss en e-post: 
grillogild@rogbr.no. Vi svarer så raskt vi kan, og innenfor kontortid.
}, []);