Logo-rogbr
Brann 110

Sankthansbål

Sankthansbål har lange tradisjoner i Norge og er forbundet med gode og hyggelige minner. Brannvesenet gir dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder sankthansbål den 23. juni, under forutsetning at bålbrenningen skjer på en trygg og sikker måte.

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Dette må du tenke på før du brenner sankthansbål:
  • Tillatelse fra grunneier må innhentes.
  • Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt ute.
  • Forholdene rundt bålet må være forsvarlige, det vil si langt fra båter, hytter og annet som lett kan antenne. 
  • Brenn bare tørre trematerialer. Det er ulovlig å brenne bygningsmaterialer, plast og kjemikalier. 
  • Sørg for å ha rikelig med slokkevann lett tilgjengelig. 
  • Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy, her er ull best.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
Merk - Rogaland brann og redning IKS skal ikke ha inn melding om sankthansbål i våre ni eierkommuner. 
}, []);