Logo-rogbr
Brann 110

Trygg grilling og bålbrenning

Vær alltid forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild utendørs. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild, er det bedre å stå over. Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Lover og forskrifter regulerer hvor man kan tenne bål, når man kan gjøre det og hva man kan brenne. Dette er av hensyn til helse, miljø og faren for skogbrann. Sjekk alltid hvilke regler for utendørs brenning som gjelder for din kommune.

Før du brenner bål, husk: 
 • Ta hensyn til reglene om bålforbud, skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er ikke lov å brenne bål og engangsgrill på svaberg.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
 • Grunneiers tillatelse må innhentes (gjelder ikke kaffe-/pølsebål).
 • Det skal være en person som er ansvarlig for bålet.

Tips til trygg bålbrenning
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Bruk bare tørre trematerialer.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. Ved sjø eller vann kan bøtter benyttes.
 • Brannvesenet anbefaler at kaffe- og pølsebål blir slokket ved mørkets frembrudd. 
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.
}, []);