Logo-rogbr
Brann 110

Trygg grilling og bålbrenning

Vær alltid forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild utendørs. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild, er det bedre å stå over. Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Lover og forskrifter regulerer hvor man kan tenne bål, når man kan gjøre det og hva man kan brenne. Dette er av hensyn til helse, miljø og faren for skogbrann. Sjekk alltid hvilke regler for utendørs brenning som gjelder for din kommune.

Før du brenner bål, husk:
 • Ta hensyn til reglene om bålforbud, skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er ikke lov å brenne bål og engangsgrill på svaberg.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
 • Grunneiers tillatelse må innhentes (gjelder ikke kaffe-/pølsebål).
 • Det skal være en person som er ansvarlig for bålet.

Tips til trygg bålbrenning
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Bruk bare tørre trematerialer.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. Ved sjø eller vann kan bøtter benyttes.
 • Store bål bør være slokket ved mørkets frembrudd. 
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.

GRILLVETTREGLENE

Felles for all grilling
•All grilling skal foregå utendørs. 
•Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill. 
•Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm. 
•For mye alkohol og grilling hører ikke sammen. 
•Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.


Engangsgrill/kullgrill
•Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden. 
•Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill. 
•Vær varsom ved opptenning av grillen. 
•Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann. 
•Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk. 

Gassgrill

• Gjør deg kjent med bruksanvisningen for gassgrillen. Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold nøye.
• Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes.
• Sjekk at gassflasken er godkjent. Alle gassflasker skal inn til periodisk kontroll hos forhandler. Gassflaskene skal merkes med dato for når neste kontroll skal utføres.
• Vi oppfordrer alle til å sjekke gassflaskene sine nøye. Hvis det ikke tydelig står på gassflaska hvilken dato den ble kontrollert og dato for neste kontroll, er den ikke godkjent. Da må gassflaska returneres til forhandler. 
•Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt. 
•Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet. 
•Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt. 
•Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer. 
•Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted. 

}, []);