Logo-rogbr
Brann 110
Ledig stilling

Miljørettet helsevern

Den interkommunale enheten for miljørettet helsevern utfører tjenester for kommunene Eigersund, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time.
Les mer
Miljørettet Helsevern
Ledig stilling

Tobakks- og skjenkekontrollen

Tobakks- og skjenkekontrollen fører kontroll med at steder som selger eller skjenker alkohol følger lovverkets krav. På serverings- og skjenkestedene blir det blant annet sjekket at det ikke serveres alkohol til mindreårige og overstadig berusede gjester. Tobakks- og skjenkekontrollen kontrollerer også at salg av tobakk skjer etter gjeldende regler.
Les mer
Tobakks- og skjenkekontroll

Aktuelt

Råd om solbeskyttelse for skoler og barnehager
UV-strålene fra sola kan være sterke om våren og sommeren. Barn som tilbringer mye tid ute kan få høy eksponering og lett bli solbrente. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har laget en brosjyre for å gi enkle råd for hvordan barnehagene og skolene kan ivareta økt behov for solbeskyttelse.
Les mer
Unngå kattepine
10 gode regler for et sunt og fornuftig kattehold.
Les mer
Forebygg rotteplager
Nyttige tips for hvordan du kan unngår rotter i ditt nærmiljø.
Les mer
Ship sanitation
Rogaland brann og redning IKS skriver ut og fornyer sertifikat for godkjenning av hygiene ombord i skip.
Les mer

Fagkonferanser

Fagkonferanse om legionella
Miljørettet helsevern arrangerte 22. mars 2023 fagkonferanse om legionella. Rundt 80 deltakere møtte opp på Sandnes rådhus for å delta på konferansen.
Les mer
Fagkonferanse om helsevennlige bomiljøer
Miljørettet helsevern arrangerte 6. april 2022 fagkonferanse i samarbeid med kommunelegeforum. Årets konferanse foregikk på Sandnes Rådhus.
Les mer
Fagkonferanse om helseeffekter av vindkraftverk
Miljørettet helsevern arrangerte fagkonferanse den 21. april 2021 i samarbeid med kommunelegeforum.
Les mer
}, []);