Logo-rogbr
Brann 110

Farlig avfall

På Sandnes, Stavanger og Kvernevik brannstasjon kan private husholdninger i Rogaland brann og redning IKS sine ni eierkommuner levere inn sitt spesialavfall. Firma og egne næringsdrivende må levere inn spesialavfall på godkjente deponeringsanlegg. Merk: fra 01.01.2015 kan du ikke lenger levere farlig avfall på brannstasjonen i Stavanger, Sandnes eller Kvernevik.
 

848
Foto: Åsa Maria Mikkelsen Kilde: LOOP
Sandnes og Stavanger kommune har en henteordning for farlig avfall. Når din røde dunk for farlig avfall er full, kan du bestille henting via nettsiden www.hentavfall.no eller ved å ringe til servicekontoret i din kommune. En egen renovasjonsbil for farlig avfall kommer hjem til deg på en valgt dag og tømmer den røde dunken din.

Servicetorget Stavanger kommune tlf. 04005
Serviceorget Sandnes kommune tlf. 51 33 50 00

Større mengder farlig avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen på Forus og Sele. Det koster ingenting å levere slikt avfall der.

Dette kan leveres:
- Maling i spann (tomme malingsspann kastes i egen dunk hjemme)
- Maling på sprayboks
- Olje i kanner
- Bensin i kanner
- Lysstoffrør og tennere
- Sparepærer
- Plantevernmidler

Brannvesenet tar ikke i mot gamle brannslukningsapparater. Man kan heller ikke levere ammunisjon, fyrverkeri eller sprengstoff ved våre brannstasjoner. Mindre mengder av disse kan leveres ved Stavanger politikammer.

Slik håndterer du farlig avfall:
- Ikke kast farlig avfall i vanlig søppel, og hell det ikke ut i vasken
- Har du farlige produkter i huset? Sørg for sikker lagring slik at barn eller husdyr ikke får tak i dem
- Medisinrester kan du levere inn til apotek
- Oppladbare batterier, knappcellebatterier, bilbatterier, lysstoffrør og sparepærer kan også leveres i butikker som selger samme slags varer
- Elektrisk og elektronisk avfall kan leveres i butikker som selger samme type produkter

Når du leverer inn farlig avfall, så sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet.

Les mer om avfallshåndtering
Sortere.no
Loopedia - farlig avfall

Her kan du også levere inn farlig avfall
IVAR Forus og Sele

Tilbake

 
}, []);