Logo-rogbr
Brann 110

Forebygg brann hjemme

Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann er å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig om brann likevel skulle oppstå.

De vanligste brannårsakene
Den vanligste brannårsaken er uforsiktighet og uvitenhet med åpen ild og elektriske artikler. De aller fleste branner skyldes menneskelig svikt, gjerne som følge av glemsel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv eller mangel på kunnskap. Nedenfor er noen enkle råd for hvordan en kan forebygge brann hjemme hos seg selv:

1. Seriekoblet røykvarslere
Røykvarsleren er en billig livsforsikring. Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger der røykvarsleren ikke virker. Alle husstander i Norge er påbudt å ha minst en røykvarsler montert, samt slokkeutstyr. Rogaland brann og redning IKS anbefaler seriekoblede røykvarslere. Piper røykvarsleren en plass - piper den samtidig i resten av huset. Tidlig varsling er viktig. Vær også trygg på at brannslukkeren virker. Bytt batteri en gang i året og test røykvarsleren jevnlig.

2. Elektrisk utstyr
Teknisk og feil bruk av elekstrisk utstyr er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem. Er du trygg på det elektriske utstyret i hjemmet ditt? Vet du hvordan det skal brukes? Hvor mye tåler det elektriske anlegget i huset ditt? Det er huseiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og tåler den belastningen det utsettes for. Ta kontakt med en godkjent elektrikermontør som sjekker og eventuelt fikser det elektriske i boligen.

3. Spesielle behov
Noen har en tendens til å bli glemsk med årene. I 2010 ble det innført at alle nye kjøkkenanlegg skal ha komfyrvakt, som betyr at komfyren slår seg av selv hvis den ikke brukes på en stund. Dette kan ettermonteres for de som har kjøkkenanlegg fra før 2010. Brannvesenet anbefaler også å bruke timere på elektrisk utstyr som brukes ofte. I stedet for å trekke ut kontakten hver gang du brygger deg en kopp kaffe, kan du stille en timer som automatisk slår av kaffetrakteren etter en gitt tid.

4. Planlegging
Hva gjør du hvis det brenner? Hvor er slokkemidlene? Fungerer de? Er de lett tilgjengelig? Hvordan kommer du deg ut fra andre etasje dersom det skulle begynne å brenne midt på natten? De som bor i samme husstand bør planlegge hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne. Bli også enig om et møtested på utsiden av huset i tilfelle evakuering. Tenk igjennom disse tingene på forhånd.

5. Snakk med feieren
Feieren kan mye om brannsikkerhet. Bruk feier-besøkene nyttig. Hvis du bestiller montør til å sjekke det elektriske (se tips 2), er det også lurt å snakke med montøren om brannsikkerhet. På denne måten får du tips tilpasset din bolig.

6. Vær observant
Vær forsiktig med tingene du bruker. Det er ikke lurt å ha mange skjøteledninger og varme kontakter. Vær oppmerksom og ikke gå fra stearinlys. 

Hvis det brenner
"Redde, varsle, slokke" er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann. Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og fra person til person. Dette er noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår. Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, ut i fra din vurdering av situasjonen.

 • REDDE: Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset.
  • Hjelp hverandre ut til møteplassen, som dere har blitt enige om på forhånd.
  • Sjekk at alle har kommet seg ut.
 • VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110. 
  • Oppgi nøyaktig adresse. 
  • Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det.
  • Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.
 • SLOKKE: Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.


Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset. Gå ikke selv inn i huset for å redde kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet.

Les også
Sikker hverdag
 

}, []);