Logo-rogbr
Brann 110

Barn og ild

De fleste barn synes brann er skremmende. Likevel synes mange barn at ild er spennende. Dessverre fører barns lek med ild hvert år til mange branner i både boliger, andre bygninger og i skog og mark.

Barna lærer om brann og brannvern allerede fra de går i barnehagen. Her legges det mye vekt på at det ikke er lov å leke med fyrstikker og lighter. Man forsøker å vinkle det på en positiv måte ved å si at det er de voksne som har ansvar for alt som har med ild å gjøre. Barna lærer at de må gi beskjed til en voksen hvis de finner fyrstikker eller en lighter. Det er viktig å tidlig få inn at man skal ha respekt for ild.

Her er noen generelle råd til foreldre med små barn:

1. Fyrstikker/lightere oppbevares utilgjengelig for barn
Det aller viktigste er at foreldre tar ansvar og oppbevarer fyrstikker og lightere på steder som er utilgjengelig for barn.

2. Voksne har ansvar for ild
Mange barn spør ofte om å få "hjelpe til" med å tenne f.eks. stearinlys. Foreldre må sette en klar grense for hva barn har lov til å gjøre. Hovedregelen er at det er voksne som skal ta seg av alt som har med ild å gjøre.

3. Snakk med barna om ild
Bruk naturlige anledninger, f.eks. tenning av stearinlys, til å snakke med barna om ild. Fortell at ild kan være både nyttig og koselig. Det er først når vi mister kontrollen på ilden at den blir farlig og kan gjøre store ødeleggelser. Derfor er det de voksne som skal ta seg av alt som har med ild å gjøre. 

}, []);