Logo-rogbr
Brann 110

Bålforbud og totalforbud

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill, engangsgrill og stormkjøkken i eller i nærheten av skog og annen utmark.

I Norge må alle være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt.

 

HVA ER UTMARK OG INNMARK?

Utmark, kort oppsummert: Skog, fjell, strand, svaberg, innsjø og naturområder som ikke er innmark.

Innmark, kort oppsummert: Området rundt egen bolig og fritidsbolig. Arealer som benyttes til matproduksjon og nyttevekster.  


Kilde: allemannsretten.no 


Det er lov å grille i egen hage og på steder der det åpenbart ikke kan føre til brann, men vær alltid forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild utendørs. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild, er det bedre å stå over.  
 
Sjekk alltid hvilke regler for utendørs brenning som gjelder for din kommune. All utendørs brenning, unntatt grilling og kaffebål, skal meldes til nødalarmsentral brann før brenning. Det er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunene ha egne, lokale forskrifter for å regulere utendørs brenning i den enkelte kommunen.

Når det er høy skogbrannfare
I perioder med høy skogbrannfare, anbefaler vi at du ikke tenner kaffebål eller griller i skog og utmark, inkludert på de godkjente bålplassene. En god huskeregel, i tillegg til å bruke sunn fornuft, er alltid å sjekke skogbrannindeksen på yr.no før du skal på tur.
}, []);