Logo-rogbr
Brann 110

Håndtering av brukte batterier

Bare-bare1

Visste du at brukte batterier aldri skal kastes i restavfallet? Batterier som feilaktig havner i søplet utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg.
 
Når du oppbevarer, lader, sorterer og kaster batterier på riktig måte, reduserer du faren for brann hjemme, i avfallsbeholdere, i bossbilene og på renovasjonsanleggene.


Her er våre råd for hvordan du skal håndtere brukte batterier:

  • Bruk en brannsikker boks til oppbevaring av batterier, for eksempel et syltetøyglass eller en metallboks med lokk.
  • Teip polene på batteriet du skal kaste og legg det i boksen, da sikrer du at batteriene ikke kortslutter og tar fyr.
  • Lever batteriene jevnlig til en butikk som selger batterier av samme type, eller til gjenvinningsstasjonen. Butikker som selger batterier er pliktige til å ta imot dem.

Større batterier og oppladbare batterier fra for eksempel el-sparkesykler, el-sykler, verktøy, bil og så videre leveres til gjenvinningsstasjonen eller butikken der de er kjøpt.

Teip polene
Det vil alltid være noe restenergi igjen i brukte batterier. Teip derfor polene og finn en branntrygg beholder du kan oppbevare dem i. Det kan for eksempel være et stort syltetøyglass med lokk. På denne måten reduseres risikoen for at batteriene kortslutter hvis de kommer i kontakt med hverandre eller med metaller. En gnist er nok til å starte en brann.
 
Unngå å samle opp store mengder batterier, men lever dem regelmessig til nærbutikken eller til en gjenvinningsstasjon. Miljøstasjoner og gjenvinningsanlegg tar imot alle gamle batterier på en trygg måte.
 
Batterier regnes som farlig avfall
Batterier regnes som farlig avfall og skal alltid leveres til gjenvinning. Ingen batterier eller produkter som inneholder batterier skal kastes i dunken under kjøkkenbenken eller i den brune, sorte, grønne eller blå dunken ute.
 
Batterier som kastes i restavfallet eller naturen utgjør ikke bare en brannfare, men er også en fare for mennesker og miljøet. Absolutt alle batterier skal derfor leveres til gjenvinning. Alt innholdet i batteriene kan gjenvinnes til nye produkter.
 
Brukte batterier som håndteres på riktig måte gjenvinnes til nye metaller. Når batterier gjenvinnes, blir miljøskadelige stoffer tatt hånd om på godkjente gjenvinningsanlegg.
 
Vet du hvilke produkter du har hjemme som faktisk inneholder et batteri?
I gjennomsnitt har alle husholdninger i Norge til enhver tid over 70 batterier hjemme.
Svært mange ting vi daglig bruker går på batterier, og brukes i alt fra klokker, røykvarslere, radioer og lommelykter, til elektriske tannbørster, badevekter, barbermaskiner, fjernkontroller, leker, klær og gratulasjonskort med lyd og lys, til mobiltelefoner, el-sparkesykler og mye, mye mer.
 
Mange store og små husholdningsapparater, leker, fritids- og sportsutstyr, elektrisk og elektronisk verktøy inneholder faste, oppladbare litiumbatterier. Så lenge disse er i bruk, må du sørge for at batteriene er uskadet og i orden. Vær ekstra oppmerksom på el-sparkesykler. De har batteripakker som stadig utsettes for støt og kan blir skadet, noe som igjen kan føre til brann.
 
Ikke oppbevar gamle batteriprodukter hjemme
Når produkter som bruker batterier ikke lenger er i bruk, er det viktig at disse blir sortert og kastes det på riktig måte. Det er heller ikke lurt å stue gamle batteriprodukter på loftet eller i boden. Da er det bedre å kvitte seg med produktene, men ikke kast det i restavfallet, for da kan det oppstå brann.
 
Miljøstasjoner og gjenvinningsanlegg tar imot alle gamle batteriprodukter på en trygg måte. Du kan også enkelt levere gamle batteriprodukter tilbake til butikken der du kjøpte det, eller andre butikker som selger slike produkter.

 

}, []);