Logo-rogbr
Brann 110

Feieren

Når kommer feieren?
De ansatte i seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper og ildsteder.
I tråd med Forskrift om brannforebygging gjennomføres boligtilsyn og feiing risikobasert.
Det betyr at vi går tilsyn og feier ved behov ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.

Må jeg være hjemme når feieren kommer?
Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollere om det er behov for feiing av skorsteinen. Hvis du ikke er hjemme, kan feiing av skorstein bli utført hvis du har satt frem godkjent stige.

Hvordan varsler dere at feieren kommer?
Det blir sendt ut varsel om boligtilsyn via SMS til huseiers mobil noen dager i forkant av tilsynet. 
Varselet beskriver hvilken dag og tidsrom branninspektøren kommer for å gjennomføre boligtilsyn eller feiing.

Er det spesielle krav til adkomst til tak?
Alle ansatte i RBR skal være sikre når de er ute på oppdrag. Derfor har vi en del sikkerhetsrutiner for å minske risikoen for at feierne skader seg på jobb.
På bakgrunn av risikovurderinger må følgende tiltak være på plass før feieren kommer på besøk: 

  • Takstigen skal være fastmontert i bærende takkonstruksjon.
  • Hussiger, takstiger, gangbro og feieplattform i tre er ikke godkjent.
  • Om bygningen har flere skorsteiner skal det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein, eller det skal være sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbro eller liknende.
}, []);