Logo-rogbr
Brann 110

Ildsted

Jeg skal installere en ny peis - hva er kravene?
Ildstedet kan monteres selv, men må da registreres og kontrolleres av en autorisert fagperson. Brannvesenet anbefaler at en fagperson tar seg av hele prosessen.

Foretar brannvesenet kontroll av ildsteder?
Nei, brannvesenet kontrollerer ikke ildsteder. Ved montering av nytt ildsted må du benytte en murer/fagperson. Enten til å gjøre jobben, eller godkjenne den i ettertid. Brannvesenet skal ha en kopi av kontrollerklæringen.

Hva er viktig å huske på ved montering av ildsteder?
Følg monteringsveiledningen. Brannmuren må bestå av enten betong, leca, ytong, siporex eller lignende. Utføres monteringen selv må arbeidet godkjennes av kvalifisert personell i form av murer/ildstedsmontør. Brannvesenet skal ha en kopi av kontrollerklæringen.
 
}, []);