Logo-rogbr
Brann 110

FAQ

Varsling- og slokkeutsyr

Hva er krav til varslings- og slokkeutstyr i boliger?
Alle boenheter skal ha minimum en fungerende røykvarsler som høres i alle rom og et brannslokningsapparat eller husbrannslange som rekker til alle rom. I boliger med flere etasjer anbefaler etaten at man har både varsle- og slokkeutstyr i hver etasje.

Varslingsutstyr?
  • Det er påbudt med minst én røykvarsler som skal kunne høres fra alle soverom med dørene lukket.
  • Husk å bytte batteri en gang per år, eller etter behov. 1. desember er røykvarslerens dag og en fin anledning for å gjøre dette
  • Røykvarslere bør testes én gang pr. måned og etter alle ferier. En røykvarsler har en holdbarhet på 10 år, med mindre annet er spesifisert fra produsenten
  • Brannvesenet anbefaler at du har røykvarsler i gang/stue, på kjøkken og på hvert soverom
  • Røykvarslerene bør være seriekoblet, så alle utløses samtidig. Seriekoblede røykvarslere finnes også som trådløse
  • Om du bor i en 2- eller 4-mannsbolig eller rekkehus bør du alliere deg med naboen og investere i felles, seriekoblet varslingsutstyr
  • Røykvarsler monteres i tak, minimum 50 cm ut i fra vegg. Husk å se etter CE-merket (godkjenning)

Slokkeutstyr?
De vanligste slokkemidlene i norske hjem er brannslokningsapparat (pulver eller skum) og/eller husbrannslange. Slokkeutstyret er ment som førsteinnsats ved et eventuelt branntilfelle, hvor personer som bor i boligen skal kunne utføre enkelt slokkearbeid før brannvesenet kommer. Det er viktig å ha rask tilgang på slokkeutstyret, og samtidig sørge for at det blir vedlikeholdt etter de kriterier som stilles i lovverket.

Hvor kan vi få gjennomført kontroll og service av brannslokningsapparater?
Brannvesenet gjennomfører ikke slike kontroller.

Hvor ofte må vi sjekke brannslokningsapparater?
Kontroll av pulverapparter skal utføres hvert 5. år med service hvert 10. år av en autorisert fagperson (NB! For skum gjelder hvert 2. år og service hvert 5. år). Videre oppfordres det til selv å gjennomføre en kvartalssjekk av manometerpil (stå på grønt felt), at splinten sitter i, og at det ikke er hull eller sprekker i slangen. For de som har pulverapparater kan det samtidig være lurt å snu apparatet på hodet 2-3 ganger for å forhindre at pulveret pakker seg i kolben.

Hvor kan vi levere fra oss gamle brannslokningsapparater?
Gamle brannslokningsapparater kan leveres på en miljøstasjon som tar imot farlig avfall.

 
}, []);