Logo-rogbr
Brann 110

FAQ

Varsling- og slokkeutsyr

Hvilke krav er det til antall røykvarslere i boliger?
Alle boliger skal ha brannalarmanlegg eller røykvarslere.
Du må ha minst en røykvarsler i hver etasje. De skal være plassert slik at de kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. 
Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert.
Har du for eksempel åpen løsning vil en røykvarsler kunne dekke både kjøkken og stue. Hvis du har dør mellom, må du ha en røykvarsler i hvert av rommene. 
Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Husk at de samme reglene gjelder for fritidsboliger som for bolighus.

Hvordan skal røykvarsleren henges opp?
  • Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
  • I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.
  • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
  • Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter.
  • Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.
  • Følg produsentens monteringsanvisning nøye. Som regel skal røykvarslerne henges på høyeste punkt når taket er flatt, og minst 50 centimeter ut fra veggen. Har du skråtak, skru opp røykvarsleren cirka 1 meter ned fra mønet.

Husk å bytte batteri en gang per år, eller etter behov. Røykvarslerdagen som er 1. desember er en fin anledning til å gjøre dette.
Røykvarslere bør testes én gang pr. måned og etter alle ferier.
Som alle andre apparater, har røykvarslere begrenset levetid. En røykvarsler har en holdbarhet på  maks 10 år, 

Flere gode råd:
  • Røykvarslerene bør være seriekoblet, så alle utløses samtidig. Seriekoblede røykvarslere finnes også som trådløse
  • Om du bor i en 2- eller 4-mannsbolig eller rekkehus bør du alliere deg med naboen og investere i felles, seriekoblet varslingsutstyr
  • Husk å se etter CE-merket (godkjenning) når du kjøper røykvarsler.

Hvilke krav gjelder for slokkeutstyr?
Alle boliger skal ha slokkeutstyr som husbrannslange, eller brannslukningsapparat med skum eller pulver.

Hvis et skumapparat er det eneste slokkeutstyr du har må dette være på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21 A.
Hvis du har pulverapparat som eneste slokkeutstyr må dette være på minst 6 kilo.
Skum-  og pulverslokkere som selges på markedet skal være testet og godkjent. I tillegg skal de være røde.

Når du kjøper et brannslokkeapparat skal det følge med veiledningshefte på norsk, med opplysninger om virkemåte, type branner, slokkemetode, plassering og vedlikehold.  

Hvor kan vi få gjennomført kontroll og service av brannslokningsapparater?
Brannvesenet gjennomfører ikke slike kontroller.

Hvor ofte må vi sjekke brannslokningsapparater?
Kontroll av pulverapparter skal utføres hvert 5. år med service hvert 10. år av en autorisert fagperson (NB! For skum gjelder hvert 2. år og service hvert 5. år). Videre oppfordres det til selv å gjennomføre en kvartalssjekk av manometerpil (stå på grønt felt), at splinten sitter i, og at det ikke er hull eller sprekker i slangen. For de som har pulverapparater kan det samtidig være lurt å snu apparatet på hodet 2-3 ganger for å forhindre at pulveret pakker seg i kolben.

Hvor kan vi levere fra oss gamle brannslokningsapparater?
Gamle brannslokningsapparater kan leveres på en miljøstasjon som tar imot farlig avfall.

 
}, []);