Logo-rogbr
Brann 110

Brannalarmplakat

For å unngå unødige utrykninger er det viktig med tidlig varsling til 110-sentralen. Under finner du en brannalarmplakat som kan henges opp ved branntavlen. 

Plakaten skal plasseres synlig ved branntavlen, slik at man tydelig ser denne ved utløst alarm. Denne er ikke en erstatning for lokal branninstruks og det presiseres at lokal branninstruks må følges. 

Under finner du en link hvis du vil laste denne ned. 
Brannalarm-plakaten
}, []);