Logo-rogbr
Brann 110

Avtalevilkår og priser

Alle brannvesen tilhørende region Sør-Vest skal ha samme avtalevilkår og prisbestemmelser, for alle sine kunder.

Gebyr for tilknytning til Rogaland brann og redning IKS og 110 Sør-Vest

Det fastsettes følgende satser for tilknytning til brannvesenet ekskl. merverdiavgift, med unntak av noen som er inkl. merverdiavgift som er merket. Ikke avgiftspliktige ytelser er merket særskilt.

priser alarmtilkobling 2024
avtalevilk%c3%a5r og priser del 2 2024


Gjeldende avtalevilkår finner du her (oppdatert januar 2024).


 
 
}, []);