Logo-rogbr
Brann 110

Hvordan brannsikre en bolig

Hvordan står det til med brannsikkerheten hjemme hos deg? Hos bestemor? Naboen? Det ligger mye omtanke og kjærlighet i å hjelpe andre med å se til at noe så enkelt og viktig som brannsikkerheten hjemme er ivaretatt.

Rogaland brann og redning IKS har i samarbeid med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Norsk Brannbefalslag (NBLF) laget en informasjonsfilm om hvordan man kan brannsikre en bolig.​


Filmen er rettet mot hjemmetjenesten, men er likevel aktuell for alle som er opptatt av å brannsikre egen bolig. 

Se filmen og få viktige råd om brannforebygging ved å klikke på bildet under:  
}, []);