Logo-rogbr
Brann 110

Sky ilden

Sky ilden er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forening for brannskadde, Norsk brannvernforening og flere norske brannvesen, deriblant Rogaland brann og redning IKS (RBR). Målet med kampanjen er å redusere antallet brannskadde og konsekvenser av brannskade på person. 


Behandling ved brannskade

Ved brannskade er det viktig med riktig behandling tidlig. Det beste middelet ved brannskade ved brannskade er vann:
1. Kjøl ned med 20 grader varmt vann (lunkent) i 20 minutter - dekk til resten av kroppen med tepper eller lignende for å holde personen varm
2. Ring 1-1-3 ved mistanke om alvorlig skade. Se og observer nøye - brannskader kan se ufarlig ut rett etter ulykken
3. Dekk til det utsatte området med bandasjer/håndklær. Plastfolie (Gladpack) er et godt alternativ. Ikke bruk kremer som for eksempel aloe vera rett etter en skade


Forebygging

De fleste brannskader kan forebygges ved hjelp av små, enkle grep. Her er noen tips: 
 • Ikke la små barn oppholde seg ved en komfyr som er i bruk
 • La kjelehåndtak peke innover
 • Monter barnesikring på stikkontakter
 • Pass på å avgrense barns tilgang til peis og andre ting med varme overflater
 • Ikke ha duker på bordet som barn lett kan dra i. Tenk på plassering av stearinlys og varme drikker i forhold til barns rekkevidde
 • Vær bevisst på hvor og hvordan du løfter og bærer te/kaffe og varme gryter. Ikke gjør dette direkte over eller i nærhet av barn
 • Vær ekstra oppmerksom med varm drikke og mat ved amming
 • Pass på at barn ikke kan tappe brennhett vann fra krana. Juster gjerne ned temperaturen på vannet fra berederen
 • Oppbevar fyrtøy på en trygg måte
 • Bensin må aldri brukes som tennvæske
 • Etterfyll ikke rødsprit på et apparat som akkurat har vært i bruk. Vi anbefaler å bruke kokeapparat med gass på tur 

Les mer
skyilden.no


Intern arbeidsgruppe

Rogaland brann og redning IKS har satt ned en intern arbeidsgruppe som skal jobbe konkret opp mot utvalgte målgrupper og prosjekter som involverer Sky ilden. Disse er:
1. Informasjon til småbarnsforeldre og helsestasjoner i våre ni eierkommuner
2. Informasjon til elever ved barneskoler og videregående skoler i våre ni eierkommuner
3. Informasjon internt i RBR 
sky-ilden-logo-2018_rgb
}, []);