Logo-rogbr
Brann 110

Årets brannmann 2018

Vår egen branninspektør Øyvind Nermoen er kåret til Årets brannmann 2018. Gratulerer! 
%C3%85rets%20brannmann
- Jeg er ydmyk, stolt og så glad! Takk til alle som har bidratt og fortsatt bidrar i dette viktige livbergende arbeid. Det gjelder kollegaer både eksternt og ikke minst internt. Uten dere hadde prisen Årets brannmann ikke stått på min peishylle. Jeg har i denne tematikken vært stemmen og ansiktet utad i flere år, dere har bidratt og motivert mer enn dere aner, sier en glad Nermoen.

Nermoen mottok torsdag tittelen Årets brannmann under fagseminaret Brann og redning 2018 på Gardermoen. Tittelen deles ut av Tidsskriftet Brannmannen og gis til en person som har gjort en stor innsats enten for å heve beredskapen i sitt brannvesen eller lokalmiljø, har gjort brannforebyggende arbeid av vesentlig betydning, har gjort en ekstraordinær operativ innsats eller på annen måte utmerket seg i sitt yrke.

De siste årene har Øyvind Nermoen vært en intern drivkraft for RBR sitt brannforebyggende arbeid opp mot risikogrupper som er mer utsatt for å omkomme i brann enn andre.


Les også
Tidsskriftet Brannmannen
}, []);