Logo-rogbr
Brann 110

Brannsikker studietid

Mange studenter er i disse dager på jakt etter et sted å bo. Ikke gå på kompromiss med egen brannsikkerhet når du velger nytt bosted.
 

HUSEIERS ANSVAR

  • Se til at det er tilstrekkelig med røykvarslere i boligen. Det skal være minst en detektor eller røykvarsler i hver etasje som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom
  • Se til at det er tilstrekkelig brannslokningsutstyr i boligen
  • Se til at boligen har tilstrekkelig antall rømningsveier
  • Kontrollere og vedlikeholde brannvarslings- og slokkeutstyr
 

leietakers ANSVAR

  • Opptre aktsomt slik at du ikke setter andres liv eller eiendom i fare
  • Melde fra til huseier dersom det er mangler på teknisk brannsikringsutstyr, for eksempel slokkeutstyr, brannvarsling og rømningsveier
  • Ikke koble ut brannvarslingsanlegg eller fjerne batteri fra røykvarslere
  • Holde rømningsveiene fri for rot, søppel, sykler og lignende
  • Være forsiktig med levende lys, og være våken, edru og tilstede når komfyren er i bruk


Den som eier boligen har ansvaret for å oppfylle kravene til brannsikkerhet. Disse kravene er:

Rømningsveier
Boligen må ha nok rømningsveier. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Som leietaker må du sørge for å holde rømningsveiene frie. For eksempel må du ikke lagre møbler og pappesker foran døren til baktrappen hvis denne er en rømningsvei.

Les også

Sjekk hvilke rømningsveier du må ha

Røykvarsler 
Alle boliger skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje. Røykvarsleren skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Den som eier boligen har ansvar for at dette er på plass. Du som leier har ansvar for å teste røykvarsleren. Husk også å bytte batteri en gang i året.

Flere leietakere i samme bolig? Sjekk at alle i boligen kan høre røykvarsleren med alle dørene igjen. Brannvesenet anbefaler seriekoblede røykvarslere. Piper røykvarsleren en plass - piper den samtidig i resten av huset. Tidlig varsling er viktig.

Slokkemiddel
I likhet med kravet om fungerende røykvarsler skal alle boliger også ha fungerende slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat med skum eller pulver

Slokkeutstyr må vedlikeholdes slik at det virker og alltid er klart til bruk. Du som leier må sørge for jevnlig sjekk av apparatet. Eieren av boligen skal sørge for at slokkeutstyret blir kontrollert av kvalifiserte fagfolk. Hvis du oppdager feil eller mangler ved utstyret, må du melde fra til boligeier.

Godkjent for utleie?
Hvis boligen som leies ut er en egen utleiedel skal den være godkjent for utleie. Hvis det bare er rom i boligen som leies ut trenger utleier ikke en slik godkjenning.

Er du bekymret for brannsikkerhet i utleiebolig?
Ta brannsikkerheten på alvor og meld fra om du er bekymret. På det nasjonale nettstedet 
branntips.no kan du nå enkelt melde inn bekymring for din eller andres brannsikkerhet.
 
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);