Logo-rogbr
Brann 110

Brannsikker studietid

Mange studenter er i disse dager på jakt etter et sted å bo. Ikke gå på kompromiss med egen brannsikkerhet når du velger nytt bosted.

En bolig skal ha røykvarsler, slokkeutstyr og tilfredsstillende rømningsveier.

Røykvarsler 
Alle boliger skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje. Røykvarsleren skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Batteri i røykvarsler skal byttes minst én gang i året med mindre batteriet har lengre levetid. Dersom leiligheten er koblet til en brannsentral, sjekk at den står i normal drift.

Slokkemiddel
I likhet med kravet om fungerende røykvarsler skal alle boliger også ha fungerende slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat med skum eller pulver. Slokkeutstyret skal kunne brukes i alle rom og brannslukkingsapparatets trykkmåler (pil) skal peker på grønt.

Slokkeutstyr må vedlikeholdes slik at det virker og alltid er klart til bruk. Du som leier må sørge for jevnlig sjekk av apparatet. Eieren av boligen skal sørge for at slokkeutstyret blir kontrollert av kvalifiserte fagfolk. Hvis du oppdager feil eller mangler ved utstyret, må du melde fra til boligeier.

Rømningsveier
Boligen må ha nok rømningsveier. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Er boligen i kjeller eller på loft? Sjekk at du har to uavhengige rømningsveier med mindre leiligheten er godkjent med bare én. Vindu kan være én rømningsvei.

Som leietaker må du sørge for å holde rømningsveiene frie. Ikke bruk rømningsveiene som lagerplass for søppel, sykler, barnevogner og lignende.


Godkjent for utleie?
Hvis boligen som leies ut er en egen utleiedel skal den være godkjent for utleie. Hvis det bare er rom i boligen som leies ut trenger utleier ikke en slik godkjenning.

Er du bekymret for brannsikkerhet i utleiebolig?
Ta brannsikkerheten på alvor og meld fra om du er bekymret. På det nasjonale nettstedet 
branntips.no kan du nå enkelt melde inn bekymring for din eller andres brannsikkerhet.​

Kort oppsummert

 

HUSEIERS ANSVAR

  • Se til at det er tilstrekkelig med røykvarslere i boligen. Det skal være minst en detektor eller røykvarsler i hver etasje som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom
  • Se til at det er tilstrekkelig brannslokningsutstyr i boligen
  • Se til at boligen har tilstrekkelig antall rømningsveier
  • Kontrollere og vedlikeholde brannvarslings- og slokkeutstyr
 

leietakers ANSVAR

  • Opptre aktsomt slik at du ikke setter andres liv eller eiendom i fare
  • Melde fra til huseier dersom det er mangler på teknisk brannsikringsutstyr, for eksempel slokkeutstyr, brannvarsling og rømningsveier
  • Ikke koble ut brannvarslingsanlegg eller fjerne batteri fra røykvarslere
  • Holde rømningsveiene fri for rot, søppel, sykler og lignende
  • Være forsiktig med levende lys, og være våken, edru og tilstede når komfyren er i bruk
  • melde fra til utleier ved feil og mangler 
}, []);