Logo-rogbr
Brann 110

Funkisprisen 2018

20180913_154022
Torsdag 13. september mottok Rogaland brann og redning IKS Funkisprisen 2018. Det er en pris vi mottar med stor glede. Tusen takk!

Funkisprisen deles ut av FunkisHuset, som er et gatenært tilbud med lav terskel for kontakt for rusmiddelavhengige. Prisen blir tildelt personer eller institusjoner som har gjort seg bemerket med positive holdninger til FunkisHusets brukere og som på den måten har bidratt til å heve livskvaliteten for rusmiddelavhengige.

RBR har de siste årene samarbeidet med FunkisHuset for å få bedre kontakt med husets brukere, primært rusmiddelavhengige, som er en av risikogruppene RBR jobber målrettet mot for å forebygge brann. Gjennom årlige møtepunkter med tema som brannøvelse, opplæring i hjerte- og lungeredning, konferanser og hjemmebesøk har vi fått god kontakt og en unik mulighet til å bli kjent med brukerne av huset.

Vi setter utrolig stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt med FunkisHuset de siste årene og ikke minst den gode kontakten og relasjonene vi har fått med mange av husets brukere.

Igjen: tusen takk!​

Les også

funkishuset.no 

Tilbake

 
}, []);