Logo-rogbr
Brann 110

Sikker bruk av gass

Mange benytter i dag gass både hjemme og på hytta. Gass regnes som en brannfarlig vare og må behandles deretter. Har du kontroll på gassen din?
 

shutterstock_67618954
- Gass er et bra oppvarmingsalternativ, men ved bruk av gass er det også viktig at en er nøye med vedlikehold og er godt kjent med gassvettreglene, sier Arild Olsen, branninspektør og fagansvarlig i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.  
 
Her kommer et par regler for sikker bruk av gass
  • Alt utstyr som brukes til gass skal være CE – merket og leveres med norsk bruksanvisning
  • Det er tillatt å oppbevare 55 liter flaskegass (dette tilsvarer 2x11kilos flasker) uten tillatelse i boenhet
  • Flaskegass skal ikke oppbevares i kjeller, på loft, i fyrrom eller i rømningsvei. Flaska skal også alltid oppbevares stående og godt ventilert. Dette gjelder også ved transport
  • Gassovner skal kun brukes under oppsyn og i godt ventilerte rom
  • Det er ikke lov å bruke gassovner der folk sover, på overnattingssteder, i forsamlingslokale, i salgslokale, på lager, på skoler, i omsorgsboliger m.m
  • Gasslangen skal skiftes ut i intervaller på to til fem år. Det er også viktig at en skifter ut slangen ved slitasje
  • Av sikkerhetsmessige grunner er flaskegassen tilsatt et kraftig luktstoff slik at brukeren kan registrere lekkasje på gassanlegget. Dersom du har hatt lekkasje er det viktig at du slår av gassen og lufter ut umiddelbart. Ved en alvorlig gasslekkasje ring brannvesenets nødnummer 110

Les også
Gassvettreglene

Nattmat endte i hyttebrann
Ingrid Rafaelsen Koi (19) og vennene skulle bare tilberede et enkelt måltid på hytta 10. august 2011. I løpet av sekunder var hytta overtent. Da Ingrid og de tre vennene skulle lage nattmat på hytta ved Bokerød i Østfold, kjente de propanlukt. Sekunder etter antente gassen. Ingrid ble 34 prosent brannskadet i ulykken.
- Fra det øyeblikket gassen antente, ble alt svart. Jeg våknet på sykehuset svært omtåket og neddopet av sterke smertestillende, sier hun.De første dagene etter ulykken husker hun svært lite av. Ansiktet var sterkt opphovnet av brannskadene og følelsen i armer og bein sterkt nedsatt.

Se og hør historien til Ingrid Rafaelsen Koi fra brannen.

Les også
Flere ulykker med gasskjøleskap
Fire gasskjøleskap tilbakekalt

Dersom du er i tvil om bruken av gass eller det er andre ting du lurer på angående bruk og vedlikehold kan du ta kontakt med forhandler, DSB eller brannvesenet.
Alle som bruker gass til oppvarming i hjemmet sitt eller på hytta for den saks skyld, er pliktet til å se til at utstyret brukes og lagres på en forsvarlig måte.

Les også
Sikkerhverdag - gass

Tilbake

 
}, []);