Logo-rogbr
Brann 110

Brannsikker vinterferie på hytta

Vinterferien nærmer seg og mange skal avgårde til noen velfortjente dager på fjellet. Husk at brannsikkerhet er like viktig på hytta som hjemme!
 
Foto: Viggo Solem
Det første du bør gjøre når du kommer på hytta er å sjekke at røykvarsleren fungerer og at slokkeutstyr er på plass. Stearinlys og peiskos er ofte en del av hyttekosen, men åpen flamme er en hyppig kilde til brann. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner/ildsteder ligger også høyt på lista over årsaker til brann i hytter. Tidlig varsling kan være livreddende når ulykken først er ute, et godt tips kan derfor være å ta med nytt batteri til brannvarsleren når du drar på hyttetur.
 
Samme krav som hjemme
Det viktigste livreddende brannverntiltaket på hytta er røykvarsleren. Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, og sone utenfor soverom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Ofte vil det være behov for flere røykvarslere, slik at varsel om brann høres godt på alle soverom. I tillegg skal alle hytter og fritidsboliger ha brannslokkeapparat eller husbrannslange.


Kontroller gassen
Det blir også stadig mer vanlig å benytte gass til ulike formål på hytta, blant annet til generell oppvarming og til drift av propankjøleskap og vannvarmere. Utstyret bør kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom. Særlig utsatt er brennere som er plassert nær gulvet. Før gassapparatet tas i bruk bør man også sjekke at slanger og koblinger er tette. Det kan man gjøre ved å påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt inntil feilen er rettet. En god regel er å bytte ut slangene minst hvert annet år. De må likevel sjekkes jevnlig og byttes ut oftere hvis det er sprekkdannelser. Slangene som brukes skal være beregnet for gass.

Vedlikehold
Det nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Gjør det til en vane å sjekke røykvarsleren når du kommer på hytta. Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.
 
Redde, varsle, slokke
Ved en brann er det viktigste å sørge for at alle kommer seg sikkert ut av hytta. Branner varsles til brannvesenet på nødnummer 110. Dersom brannen ikke er blitt for stor, kan man forsøke å slokke selv, men uten å utsette seg selv eller andre for fare.
 
Lag din egen nødplakat
Hvert år rykker norske brannvesen ut til mellom 100 og 150 hyttebranner. Mange hytter mangler presise adresser, og dårlig stedsangivelse kan forsinke redningsmannskapene og få store konsekvenser. På nettsidene til Statens kartverk kan alle lage sin egen nødplakat, som bør henges godt synlig på hytta. På plakaten framkommer geografisk posisjon i et kartutsnitt, og GPS-koordinatene kommer automatisk fram.
 
Les også:
Mange hytter mangler slokkeutstyr
Gass
Fyr riktig - unngåbrann


Sjekkliste for hytteturen:
  • Har du installert røykvarsler på hytta? Husk å ta med batteri
  • Har du brannslokkeapparat eller husbrannslange på hytta?
  • Ha mobiltelefon lett tilgjengelig, slik at du kan ringe etter hjelp hvis det oppstår en nødsituasjon. Sjekk mobildekningen og husk nødnummeret til brannvesenet: 1-1-0
  • Sjekk at fyringsanlegget er montert etter produsentens anvisninger og at skorsteinen er intakt. Spør fagfolk
  • Sørg for regelmessig feiing av skorsteinen. Rogaland brann og redning IKS låner ut feierutstyr
  • Sjekk at kokeanlegget er i god stand. Har du propananlegg, sjekk at det ikke er lekkasjer på slanger, rør eller koblinger.
  • Har hytta innlagt strøm, sjekk at det elektriske anlegget og elektriske apparater er i god stand
 
 
}, []);