Logo-rogbr
Brann 110

Brannsikkerhet på hytta

Brannsikkerhet er like viktig på hytta som hjemme. Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger?  

Vinter%20foto%20Viggo%20Solem
Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i hver etasje som dekker alle oppholdsrom og høres godt på soverom. I tillegg skal alle hytter ha brannslokkeapparat eller husbrannslange. Det er spesielt viktig for hytter og utleiehytter at brannsikkerheten er ivaretatt så godt som mulig, fordi det som regel er lang avstand til nærmeste brannstasjon og hjelp fra offentlig instanser.

Røykvarsler også på hytta
Alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i hver etasje (nytt fra 1.januar 2016) i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. De fleste branner starter om natten. En røykvarsler som virker er en billig forsikring for å komme seg ut i tide.  Ofte er det nødvendig med flere røykvarslere, slik at varsel om brann kan høres fra alle soverom.

Vedlikehold
Det nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

Sjekkliste for hytteturen
  • Har du installert røykvarsler på hytta? Husk å ta med batteri!
  • Sjekk at røykvarsleren fungerer og at den kan høres på alle soverom med lukkede dører
  • Har du brannslokkeapparat eller husbrannslange på hytta?
  • Ha mobiltelefon lett tilgjengelig, slik at du kan ringe etter hjelp hvis det oppstår en nødsituasjon. Sjekk mobildekningen og husk nødnummeret til brannvesenet: 110
  • Sørg for at rømningsveier er lett tilgjengelig og fri for snø
  • Gå aldri fra levende lys eller flyttbare elektriske ovner i bruk
  • Sjekk at fyringsanlegget er montert etter produsentens anvisninger og at skorsteinen er intakt. Spør fagfolk
  • Sørg for regelmessig feiing av skorsteinen
  • Sjekk at kokeanlegget er i god stand. Har du propananlegg, sjekk at det ikke er lekkasjer på slanger, rør eller koblinger
  • Har hytta innlagt strøm, sjekk at det elektriske anlegget og elektriske apparater er i god stand

Lag en nødplakat til hytta
Vet du nøyaktig posisjon på hytta di? Lag en nødplakaten enkelt på 
www.norgeskart.no for at brannvesen, politi og ambulanse enklere kan finne deg når du trenger hjelp. Mange hytter i Norge mangler veiadresse, og stedsnavn kan ofte være helt forskjellig fra de offentlige stedsnavn som er på kartene som nødetatene benytter. En nødplakat på hytta er en enkel og effektiv sikkerhet hvis uhellet først er ute.

Tilbake

 
}, []);