Logo-rogbr
Brann 110

Bry deg før det brenner

Én av tre pårørende frykter at eldre i familien skal bli rammet av brann. To av tre har ikke tenkt over hvor utsatt denne gruppen er for brann.Noen små grep kan redde liv:
 • Bytt batteri i røykvarsleren ved behov
 • Test at røykvarsleren fungerer, og vurder behovet for en spesialvarsler
 • Flytt på eller fjern møbler som står i veien for rømningsveier
 • Diskuter en rømningsplan for den det gjelder
 • Kjøp inn alternativt slokkeutstyr (f.eks. brannteppe, slokkespray eller lignende)
 • Installer en komfyrvakt, eller få en elektriker til å gjøre dette
 • Diskuter brannfaren ved bruk av komfyren
 • Fjern farlige kilder til opptenning i peis og vedovn
 • Skaff til veie tennbriketter/tennposer
 • Kontakt en el-kontrollør som sjekker om alt det elektriske er i stand
 • Fjern støv fra el-apparater
 • Anskaff flammeløse stearinlys
 • Fjern brennbar pynt fra mulige antennelseskilder
 • Anskaff et røykeforkle hvis den det gjelder røyker
 • Diskuter faren ved å røyke på sengen
BryDeg_farge_rgb
Det viser en undersøkelse TNS Gallup gjennomførte for Norsk brannvernforening og KLP Skadeforsikring i fjor høst.
 
- Det er en kjensgjerning at eldre hjemmeboende er mer utsatt for å omkomme i brann enn andre. Derfor er det så viktig at alle engasjerer seg, ikke minst de pårørende som står de gamle nærmest. Familiemedlemmer kjenner ofte best til hvilke utfordringer de gamle har til daglig, sier adm. direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.
 
Brannvernforeningen og KLP etablerer nå kampanjen «Bry deg før det brenner», som har til hensikt å engasjere flere pårørende til å ta grep for å styrke brannsikkerheten hos hjemmeboende eldre.
 
- Vi synes dette er et viktig budskap å spre. Dersom pårørende har brannsikkerheten i bakhodet ved besøk hos de eldre, bør det også falle naturlig å ta en enkel sikkerhetssjekk ved jevne mellomrom, sier Frode Strøm, avdelingsleder brannforebyggende avdeling i Rogaland brann og redning IKS (RBR).

- Blant enkle tiltak som de pårørende kan bidra med, er batteriskifte og jevnlig testing av røykvarslere. De pårørende bør også sjekke at boligen har slokkeutstyr, og at dette faktisk kan betjenes av beboer. Anskaffelse av komfyrvakt er et annet tiltak som pårørende bør vurdere, anbefaler Strøm.
 
Egen trygg hjemme-gruppe
RBR har satt seg som mål å utføre brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot risikogrupper og deres pårørende. En egen trygg hjemme-gruppe jobber daglig målrettet med å sette fokus på risikoen for brann hos personer som har høyere risiko for å omkomme i brann. Dette arbeidet blir gjort gjennom god kontakt og samarbeid med kommune, helsetjeneste, andre etater og risikogruppene selv.
 
- For oss er det viktig å samarbeide med etater og personer som jobber opp mot risikogruppene, eller på en eller annen måte har en tilhørighet opp mot en av risikogruppene, for å få en bedre forståelse for utfordringer i deres hverdag.

Les også
Trygg hjemme

- Bry deg
Elin Evjen, direktør for Offentlig/Bedrift i KLP Skadeforsikring, mener at det er viktig at KLP bidrar til et tryggere samfunn.
 
- I samarbeid med gode krefter i samfunnet og den enkelte kommune har vi særlig fokus på brannsikkerhet. Pårørendeprosjektet angår oss alle. Flere og flere eldre blir boende hjemme lengre. Og for å føle seg trygg er det viktig å snakke om brannsikkerhet, og å gjøre enkle grep for de man er glad i, sier hun.
 
Les også
www.facebook.com/brydegfordetbrenner

Tilbake

 
}, []);