Logo-rogbr
Brann 110

Risavika - helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko

DSC_5250%20Hele%20Risavika%20og%20Tananger
Havneområdet Risavika i Sola kommune er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for logistikk. Her finner vi en av Norges største havner, og Risavika spiller en viktig rolle som forsyningsbase for oljerelatert virksomhet. Området er også et knutepunkt for transport for farlig gods på vei. Mange virksomheter er samlet på et relativt lite areal, og ved flere av virksomhetene kan det skje hendelser som kan føre til store ulykker. Risavika er også er område som er i stadig utvikling.
 
Siden 2014 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Rogaland brann og redning IKS (RBR), Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland samarbeidet om prosjektet «Risavika – kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015».  Arbeidet ble startet fordi alle aktørene ønsket å få en samlet vurdering av hvordan risikoen og sikkerheten i området blir ivaretatt, og for å identifisere eventuelle behov for forbedringer og nye tiltak til både forebygging og beredskap.
 
Prosjektet har hatt følgende mandat: Foreta en kartlegging og gjennomgang av risiko og sikkerhetsmessige forhold i Risavika, og gi en samlet vurdering av hvordan disse forholdene er ivaretatt. 

Rapporten
Risavika - helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko

Kortversjon
Risavika - helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko (kortversjon)


Les også
Sola kommune - Risavika
 
}, []);