Logo-rogbr
Brann 110

Støtte til Trygg hjemme

Rogaland brann og redning IKS (RBR) har fått tildelt 449 000 kroner fra Det store brannløftet til brannforebyggendearbeid rettet mot risikoutsatte grupper.

_MG_4791

brannsikker bolig

349 000 kroner skal brukes til innkjøp av komfyrvakter og røykvarslere i forbindelse med prosjektet "Brannsikker bolig". Ved hjemmebesøk og bekymringsmeldinger har vi nå mulighet å få fungerende røykvarslere og komfyrvakt på plass der det er behov. 


Videre samarbeid med Gatemagasinet Asfalt

100 000 kroner er øremerket RBR sitt arbeid opp mot Gatemagasinet Asfalt. Pengene skal brukes over en periode på fem år på aktiviteter opp mot Asfalt-selgerne. De siste årene har RBR hatt et godt samarbeid med gatemagasinet Asfalt. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer. Asfalt er et gatemagasin som selges av mennesker med ruserfaring, og som er i en vanskelig livssituasjon.  

Begge prosjektene vil gå inn i RBR sin Trygg hjemme-gruppe sitt arbeid opp mot risikogrupper utsatt for brann. 


Brannløftet

I 2016 feiret Gjensidige sitt 200-årsjubileum. Som største eier i forsikringsselskapet ønsket Gjensidigestiftelsen å markere dette med en gave til det norske samfunn. Gaven er «Det store brannløftet», som er et prosjekt med ulike tiltak som på kort og lang sikt vil trygge hverdagen til befolkningen ytterligere.

Proskjektet er et samarbeidsprosjekt med brannvesen og ulike aktører innen brannberedskap i Norge. 350 millioner kroner er satt av til prosjektet. Disse skal brukes til kompetanseheving og oppgradering av materiell i brannvesenet i hele Norge. 


Les mer

brannloftet.no 

 
}, []);