Logo-rogbr
Brann 110

Tøffe gutter bruker kjole

IMG_20180908_135942
Lørdag 8. september deltok Rogaland brann og redning IKS (RBR) i paraden sammen med rundt 5000 andre deltagere. 

Ja til mangfold. Både på utsiden og innsiden.
Hovegrunnen til at RBR ønsket å delta i årets prideparade er fordi vi deler verdiene til festivalen og paraden, som er å fremme lokal og internasjonal solidaritet, åpenhet, inkludering og mangfold.  Dette er verdier som vi i RBR ønsker og kan stå fullt og helt for. Som brann- og redningsvesen skal vi ha respekt for og hjelpe alle uansett sosial status, legning, hudfarge eller andre forhold som påvirker hvordan man blir oppfattet av andre. Vi gjør ikke forskjell på folk.

Mer fokus på mangfold
Vi ønsker også å gjenspeile samfunnet i form av mangfold, og det setter vi nå mer fokus på fremover. Blant annet skal vi være medarrangør for en mangfoldskonferanse i Malmø i november:
Nordic conference on gender equality and diversity within the fire and rescue service 2018 
 
Tilbake

 
}, []);